Zbiór przepisów dotyczących stosunku pracy pracownika i pracodawcy, wynikający ze stosunku pracy oraz regulacji związanych z organizacją pracowników, pracodawców stanowi Prawo Pracy i jest respektowany powszechnie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. Fundamentalnym dokumentem, na którym pracuje każdy adwokat w zakresie postępowania regulowanego Prawem Pracy, jest Kodeks Pracy. Prawnicy kancelarii podejmują zlecenia we wskazanym obszarze zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców.

Kancelaria udziela we wskazanym obszarze porad, sporządza stosowne pisma i dokumenty, a także reprezentuje Stronę w sporze sądowym. Adwokaci udzielają także informacji w zakresie zmian, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prawnicy przekazują także aktualne wiadomości dotyczące rozliczeń delegacji służbowych, zmian w OFE, uprawnień zakładowych organizacji związkowych, itp.

Przyczyna wypowiedzenia na potrzeby sądu

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 9 sierpnia 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Jak wiadomo, w kapitalizmie obowiązuje domniemana, choć nigdzie nie zapisana, zasada, że pracodawca ma prawo doboru pracowników wedle swojego uznania. Nawet jeśli ktoś uważa inaczej i przywoła różnego rodzaje „ale", to ta zasada jest fundamentem kapitalizmu. Uważając inaczej, należy się zastanowić, jakiego systemu gospodarczego sobie życzymy. Nie można domagać się od przedsiębiorcy, aby płacił podatki, zatrudniał ludzi i tak naprawdę utrzymywał[...]

Ochrona godności pracowniczej narzędziem ułomnym

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 2 sierpnia 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Nie może ulegać żadnej wątpliwości, że prawo pracy się usubtelnia. Nie jest to prawniczy termin, a może w ogóle to nie jest żaden termin, tylko mój własny neologizm. Mam natomiast przeświadczenie, że ten neologizm najlepiej oddaje ogólny proces zmian zachodzących w prawie pracy w okresie ostatnich 30 lat. Znaczna część przepisów, które w tym czasie pojawiły się w kodeksie pracy, wiąże się ściśle z rosnącą wrażliwością na[...]

Powiązania między spółkami a ubezpieczenia społeczne

Artykuł Michała Tomczaka na stronie internetowej www.rp.pl

Gdy mówię problem, zawsze przychodzi mi do głowy sławna anegdota z czasów, gdy premiera Wielkiej Brytanii Harolda Macmillana pytano o problem bliskowschodni. Na to pytanie miał on odpowiedzieć – problem? Jaki problem? Tu nie ma żadnego problemu, ponieważ dla tego konfliktu nie ma żadnego rozwiązania. Problem, zauważył Macmillan, jest wtedy, gdy konflikt można rozwiązać. Obawiam się, że tu jest podobnie.[...]

Warto walczyć o świadczenie do końca

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 14 czerwca (dodatek: Kadry i Płace).

Nie mam na ten temat żadnych statystyk. Ciekaw jestem, czy ma je Sąd Najwyższy. Otóż chodzi o wyroki uwzględniające kasację, czyli prowadzące do uchylenia wyroku drugiej instancji, gdzie – moim zdaniem – przeważają takie sprawy, w których sąd okręgowy wydał wyrok reformatoryjny w stosunku do wyroku sądu rejonowego. Innymi słowy, uważam, że Sąd Najwyższy stosunkowo często zgadza się w swoich rozstrzygnięciach z wyrokami sądu rejonowego.[...]

Termin na dyscyplinarkę bywa dyskusyjny

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 10 maja 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W sporach na tle art. 52 kodeksu pracy, czyli wtedy, gdy chodzi o zwolnienie dyscyplinarne, bardzo często spory toczą się wokół dochowania terminu z § 2 tego przepisu – tj. miesięcznego terminu od powzięcia przez pracodawcę informacji uzasadniającej zwolnienie pracownika. Jest to termin raczej restryktywny, choć można odnieść wrażenie, że wywodzi się z czasów, kiedy czyn stanowiący przesłankę dyscyplinarnego zwolnienia był bardziej jednoznacznym[...]

Problem z nielegalnym dowodem

Felieton Michała Tomczaka dla dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 15 marca 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Wyrok, jaki zapadł 9 stycznia 2018 r. w sprawie López Ribalda i inni, wydany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (skarga nr 1874/13), jest klasycznym wyrokiem aksjologicznym. Prawo jest tu stosowane uzupełniająco lub, by tak rzec, dla niepoznaki. Trybunał orzeka bowiem często w sprawach, w których żadnego konkretnego prawa po prostu nie ma.

Wbrew uproszczonym informacjom, wyrok ten składa się z dwóch części. Jedna stanowi kompromis wobec drugiej. Sens tego kompromisu[...]

 Do góry