Zbiór przepisów dotyczących stosunku pracy pracownika i pracodawcy, wynikający ze stosunku pracy oraz regulacji związanych z organizacją pracowników, pracodawców stanowi Prawo Pracy i jest respektowany powszechnie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. Fundamentalnym dokumentem, na którym pracuje każdy adwokat w zakresie postępowania regulowanego Prawem Pracy, jest Kodeks Pracy. Prawnicy kancelarii podejmują zlecenia we wskazanym obszarze zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców.

Kancelaria udziela we wskazanym obszarze porad, sporządza stosowne pisma i dokumenty, a także reprezentuje Stronę w sporze sądowym. Adwokaci udzielają także informacji w zakresie zmian, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prawnicy przekazują także aktualne wiadomości dotyczące rozliczeń delegacji służbowych, zmian w OFE, uprawnień zakładowych organizacji związkowych, itp.

Wina i kara prezesa

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 22 września 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Dawno temu, po wprowadzeniu Prawa upadłościowego i naprawczego w 2003 roku, bezpośrednio po wejściu w życiu nowej ustawy złożyłem wniosek o ogłoszenie upadłości spółki należącej będące franczyzą dużej międzynarodowej sieci handlowej. Sprawę jako sędzia komisarz prowadził obecny klasyk prawa upadłościowego, autor komentarzy jeden ze współtwórców obecnych zmian w prawie upadłościowym i prawie restrukturyzacyjnym.[...]

Kiedy można zwolnić związkowca

Komentarz Moniki Niemeczek i Karoliny Lang dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 22 wrzesnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Związki zawodowe rzadko godzą się na pozbawienie aktywisty pracy. Obrone jego etatu traktują jako moralny obowiązek. Sądy jednak swobodnie oceniają fakty i bywają przeciwne powrotowi do firmy związkowca.

Ustawodawca przyznaje związkowcom ochronę szczególną, aby uchronić ich przed utratą pracy bądź pogorszeniem jej warunków ze względu na pełnioną przez nich funkcję. Przyznana działaczom związkowym ochrona przed zwolnieniem ma więc służyć swobodnemu[...]

Będą problemy z reprezentatywnością organizacji związkowych i zwolnieniem zatrudnionych

2 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęło nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest rozszerzenie prawa koalicji na osoby świadczące pracę na innych podstawach niż stosunek pracy (m.in. na zleceniobiorców i samozatrudnionych). Stanowi on modyfikację projektu z 22 marca 2016 r. i wprowadza zmiany mające uwzględniać opinie partnerów społecznych, którzy zwracali uwagę na niedoskonałości pierwotnych propozycji. Kierunek tych zmian należy ocenić pozytywnie, jednak ciągle pewne[...]

Wystarczyłaby mądrość sędziów

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 15 września 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Sąd Najwyższy rozstrzyga mnóstwo spraw i naprawdę trudno twierdzić, że wszystkie, czy choćby większość z nich ma znaczenie dla praktyki sądów powszechnych. Z drugiej strony SN oczywiście nie jest trzecią instancją. Gołym okiem prawnika praktyka widać, że tzw. chwytanie kasacji jest zjawiskiem mocno przypadkowym. Zależy od tego, czy konkretna sprawa budzi zainteresowanie akurat tego sędziego, do którego trafiła ona w ramach tzw. przedsądu.[...]

Kanon sprawiedliwości (numer 1)

Felieton Michała Tomczaka dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 8 wrzesnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Mam zamiar na potrzeby tutejszej rubryki stworzyć kanon sprawiedliwości. Oczekuję w związku z tym, rzecz prosta, otrzymania nagrody Nobla z filozofii, przy czym obiecuję, że pomimo jej otrzymania będę dalej pisał na tych łamach.

Przy czym ostatecznie, mogę się pogodzić również z tym, że takiej nagrody nie dostanę, skoro jej nie ma.

Mówiąc o kanonie sprawiedliwości mam na myśli zidentyfikowanie na użytek funkcjonowania prawa i sądów kilku zasad, z którymi bezwarunkowo[...]

Czasowe angaże nauczycieli

Komentarz Moniki Niemeczek dla dziennika "Rzeczpospolita: z dnia 8 września 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Nauczyciele, którzy uzyskali awans zawodowy nauczyciela mianowanego, powinni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przepisy Karty Nauczyciela dopuszczają jednak wyjątek od tej reguły w sytuacji, gdy zaistnieje tzw. „potrzeba wynikająca z organizacji nauczania” (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela Dz.U. z 2014 r. poz. 191). Wtedy bowiem dopuszczalne jest zatrudnienie nauczyciela mianowanego na umowę o pracę na czas określony.[...]

 Do góry