Zbiór przepisów dotyczących stosunku pracy pracownika i pracodawcy, wynikający ze stosunku pracy oraz regulacji związanych z organizacją pracowników, pracodawców stanowi Prawo Pracy i jest respektowany powszechnie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. Fundamentalnym dokumentem, na którym pracuje każdy adwokat w zakresie postępowania regulowanego Prawem Pracy, jest Kodeks Pracy. Prawnicy kancelarii podejmują zlecenia we wskazanym obszarze zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców.

Kancelaria udziela we wskazanym obszarze porad, sporządza stosowne pisma i dokumenty, a także reprezentuje Stronę w sporze sądowym. Adwokaci udzielają także informacji w zakresie zmian, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prawnicy przekazują także aktualne wiadomości dotyczące rozliczeń delegacji służbowych, zmian w OFE, uprawnień zakładowych organizacji związkowych, itp.

Problem z nielegalnym dowodem

Felieton Michała Tomczaka dla dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 15 marca 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Wyrok, jaki zapadł 9 stycznia 2018 r. w sprawie López Ribalda i inni, wydany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (skarga nr 1874/13), jest klasycznym wyrokiem aksjologicznym. Prawo jest tu stosowane uzupełniająco lub, by tak rzec, dla niepoznaki. Trybunał orzeka bowiem często w sprawach, w których żadnego konkretnego prawa po prostu nie ma.

Wbrew uproszczonym informacjom, wyrok ten składa się z dwóch części. Jedna stanowi kompromis wobec drugiej. Sens tego kompromisu[...]

Rezultat prowokacji nie uzasadnia zwolnienia

Artykuł Diany Kanarek w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 1 marca 2018 roku (dodatek Kadry i Płace).

„Kontrolowana łapówka” nie może co do zasady stanowić powodu dyscyplinarki. Nie oznacza to jednak, że pracownikowi, który uległ pokusie, należy się odszkodowanie za bezprawnie zwolnienie.

To sedno wyroku Sądu Najwyższego z 15 listopada 2017 r. (III PK 161/16). Potwierdza on dotychczasową, dość surową dla pracodawców, linię orzeczniczą.

Okoliczności sprawy[...]

Mętna ochrona prywatności

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 22 lutego 2018 roku (dodatek Kadry i Płace).

Kwestia prawa pracownika do prywatności w związku z dostępem pracodawcy do służbowej poczty jest uregulowana zaledwie w kilku krajach europejskich. Jednak sensowne jej uregulowanie w bardzo ścisły sposób nie wydaje się możliwe. Dużo się bowiem zmienia zarówno, jeżeli chodzi o rozwój technologii jak też gdy chodzi o środki komunikacji używane przez pracowników. Jeszcze więcej dzieje się w naszych głowach czyli w powszechnej świadomości, jeśli chodzi o fundamentalne[...]

ZUS podważy zawyżoną pensję

Artykuł Diany Kanarek w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 15 lutego 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Organ rentowy ma prawo zweryfikować wysokość wynagrodzenia pracownika, jeśli podejrzewa, że celowo je zawyżono, aby wyłudzić świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Tak uznał Trybunał Konstytucyjny, wydając 29 listopada 2017 r. wyrok w sprawie o sygn. P 9/15. Jej przedmiotem była zgodność z Konstytucją art. 83 ust. 1 pkt 3 (w zw. z art. 41 ust. 12 i 13, art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 86 ust. 2 pkt 2) ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych[...]

Prawo karne i wrażliwość

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 8 lutego 2018 roku (dodatek: Kadry i płace).

Słyszałem niedawno wywiad z Piotrem Ikonowiczem, moim przyjacielem z pięknych lat obalania Polski Ludowej (gdyby nie my, to na pewno nic takiego by nie nastąpiło). Ikonowicz, jest radykalnym lewicowcem, walczy o prawa pracownicze niemalże obsesyjnie, w kraju, w którym łapczywość kapitalizmu oraz fatalna reputacja lewicowości czyni taką walkę dramatycznie trudną. Ikonowicz, w cywilu kochający brat Magdy Gessler, a więc swoistej ikony kapitalizmu, spędził dzieciństwo na[...]

Blokadę związku można złamać

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 1 lutego 2018 roku.

Dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również sam regulamin funduszu wymaga wspólnych decyzji pracodawcy i związków zawodowych (jeśli takie funkcjonują w zakładzie). Odpowiedzialność materialną za fundusz i w ogólności za zgodność z prawem korzystania z niego, ponosi jednak pracodawca. Związki zawodowe nie odpowiadają za nic.

Bezpodstawny opór[...]

 Do góry