Zaznacz stronę

Przestępstwo nie tylko na szkodę pracodawcy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 października 2017 roku, sygn. II PK 278/16 wskazał, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może mieć miejsce również w przypadku, gdy niezgodne z przepisami prawa zachowanie pracownika nie dotyczyło pracodawcy. Jednak takie...

Mętna ochrona prywatności

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 22 lutego 2018 roku (dodatek Kadry i Płace). Kwestia prawa pracownika do prywatności w związku z dostępem pracodawcy do służbowej poczty jest uregulowana zaledwie w kilku krajach europejskich....

Mętna ochrona prywatności

Nie ma przepisów, które wprost regulowałyby prawo pracodawcy do ingerencji w służbową pocztę elektroniczną zatrudnionych. W tym zakresie trzeba się kierować orzecznictwem najwyższych sądów euoropejskich.

ZUS podważy zawyżoną pensję

Organ rentowy ma prawo zweryfikować wysokość wynagrodzenia pracownika, jeśli podejrzewa, że celowo je zawyżono, aby wyłudzić świadczenia z ubezpieczenia społecznego.