67 i koniec

Nic już nie stoi na przeszkodzie temu aby każdy z nas pracował do 67. roku życia. Po wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepisy wprowadzający wyższy wiek emerytalny są zgodne z Konstytucją, zarówno kobiety jak i mężczyźni będą zobligowani do, odpowiednio,  7 i 2 lat dłuższej, niż to było dotychczas, pracy.Największe emocje rozstrzygnięcie to wzbudza pośród polityków, sprawa w końcu jest bardzo medialna.Kontrowersje związane z nowelizacją odzwierciedla fakt wyrażenia, aż przez sześciu sędziów Trybunału, zdania odrębnego do wyroku.[...]

Porządki w dniach wolnych

Majówka minęła niezwykle szybko, teraz czas na jej rozliczenie… Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie pracy, każde święto generujące dzień wolny od pracy, przypadające w dniu innym niż niedziela, powinno obniżać wymiar czasu pracy o 8 godzin. Tegoroczna majówka dostarczyła wzorowy przykład sytuacji opisanej przepisami prawa pracy – święto Konstytucji 3 Maja wypadło akurat w sobotę. Pamiętać jednak trzeba, że to pracodawca jest uprawniony do wyznaczenia dnia wolnego. Wielu pracodawców jako dzień wolny wyznaczyło piątek – 2 maja, kto jednak tego nie zrobił[...]

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

Jeden z klientów Kancelarii, biuro projektowe o międzynarodowej renomie został pozwany przez pracownika, któremu zostało złożone przez klienta oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

Powód żądał odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone pracownikowi na skutek powzięcia przez pracodawcę informacji o ciężkim naruszeniu przez pracownika jego podstawowych obowiązków pracowniczych polegające w szczególności na tym, iż Powód będąc pracownikiem ujawniał[...]

Program motywacyjny - problemy podatkowe

W podatkach nie ma prostych sytuacji.

Pracownicy otrzymujący akcje w ramach programu motywacyjnego słusznie traktują je jako nadzwyczajny bonus, coś w rodzaju promesy przyszłego dochodu i oczywiście nigdzie na świecie nie ma takiego zwyczaju, by z tytułu otrzymania tych akcji pracownicy płacili jakiekolwiek kwoty.

Prawo podatkowe (ustawa PIT) zdecydowanie zamierzała wyjść na przeciw tego rodzaju przekonaniu, formułując art. 24 ust. 11, zgodnie z którym dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie[...]

Wypowiedzenie umowy – do's i don'ts

Obecna sytuacja ekonomiczna i niedawny kryzys gospodarczy, odczuwany przez niektóre branże także i dziś, zmusił wielu pracodawców do restrukturyzacji zatrudnienia. Zwolnienia dotyczą przy tym nie tylko szeregowych pracowników, lecz również szeroko pojętej kadry kierowniczej i menadżerskiej. W konsekwencji, gros pracodawców musi obecnie stawić czoła ryzyku wystąpienia przez zwolnionego pracownika na drogę sądową i uczestniczenia w procesie. Ryzyko to rośnie zaś proporcjonalnie do szczebla zajmowanego przez pracownika w ramach struktury organizacyjnej pracodawcy. Prawnicy Kancelarii[...]

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

    •  Dominika Latawiec-Chara
  • Komentarze

Częstą praktyką pracodawców staje się zawieranie z pracownikami umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W przypadku dużych przedsiębiorców kształtuje się wręcz praktyka korporacyjna, zgodnie z którą z pracownikami zatrudnianymi powyżej określonego szczebla umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest zawierana równocześnie wraz z podpisaniem umowy o pracę. Podpisana umowa o zakazie konkurencji jest następnie najczęściej odkładana ad acta i zapominana. [...]

 Do góry