Zakaz konkurencji w ramach swobody umów

Czy przy zmianie pracy można swobodnie wybrać nowego pracodawcę w sytuacji gdy obowiązki wykonywane były na podstawie umowy cywilnoprawnej? Jak niedawno zauważył Sąd Najwyższy (wyrok z 5 grudnia 2013 roku, sygn. akt V CSK 30/13), z zasady swobody umów wynika możliwość zawarcia w umowie cywilnoprawnej, na podstawie której świadczona jest praca, zakazu konkurencji. W rozważanej sprawie Sąd odniósł się do zagadnienia dotyczącego zawarcia w umowie o świadczenie usług zakazu zawarcia umowy z przedsiębiorcą konkurencyjnym dla dotychczasowego zatrudniającego. Zakaz konkurencji, jak zauważył Sąd, nie narusza swą treścią natury umowy o świadczenie usług, której dotyczące regulacje stosowane były do obowiązującej między stronami. W umowie zastrzeżono nieodpłatny zakaz konkurencji po ustaniu stosunku prawnego między stronami. Klauzula zawarta w przedmiotowej umowie zastrzeżona została bez wynikającego z przepisów prawa pracy ekwiwalentu, zawarto natomiast zastrzeżenie co do kary umownej za naruszenie zakazu przez byłego podwładnego, brak było więc symetrii między uprawnieniami i obowiązkami stron. Uznano jednak, że klauzula mimo takich regulacji nie traci swojego sensu gospodarczego oraz mieści się w granicach lojalności kontraktowej, pracownik bowiem przez fakt posiadania rozległej wiedzy dotyczącej działalności poprzedniego pracodawcy nie może zostać uznany za stronę słabszą łączącego strony stosunku prawnego. Sąd Najwyższy nie dopatrzył się w tak ukształtowanej umowie naruszenia art. 3561 oraz art. 5 kodeksu cywilnego.

 Do góry