Za fałszywe raporty bez wypowiedzenia

    •  Dominika Latawiec-Chara
  • Komentarze

Uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia działanie pracownika stanowiące ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych polegające na sporządzeniu niezgodnych z prawdą raportów z dokonanych czynności w ramach wypełniania obowiązków służbowych. W sprawie, którą zajmował się Sąd Najwyższy (III PK 50/13) powódka zatrudniona na stanowisku przedstawiciela medycznego sporządzała raporty z wizyt u lekarzy będących klientami jej pracodawcy. Raporty oparte były jednak na nieprawdziwych informacjach – przykładowo raport został sporządzony z wizyty która nie mogła mieć miejsca biorąc pod uwagę, iż lekarz nie był danego dnia obecny w pracy, czy z rzekomego spotkania z lekarzem w przychodni, w której nie przyjmował pacjentów od dłuższego czasu. 

Możliwość zakwalifikowania takiego działania pracownika jako ciężkiego naruszenia nałożonych na niego obowiązków zależy od występowania po stronie zatrudnionego winy – świadomego, objętego jego zamiarem, działania na szkodę pracodawcy. Pracodawca na podstawie art. 52 §1 pkt.1 kodeksu pracy uprawniony jest do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. W przedstawionej sprawie kwestią, która miała najistotniejsze znaczenie nie był fakt braku odbycia spotkań, ale przedstawienie pracodawcy nieprawdziwych informacji w raportach dotyczących dokonywanych działań.

 Do góry