Konstytucyjna utrata zasiłku

25 lutego 2014 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zgodne są z Konstytucją (z art. 67 ust. 1 przewidującym prawo obywatela do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy) przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przewidujące utratę przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania odpłatnej pracy, nawet w niewielkim wymiarze i bez względu na cel tej pracy, jednakże za wynagrodzeniem w stawce przekraczającej wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynikającego z ustawy.

Sprawa dotyczyła wykonującej pracę zarobkową, mimo pozostawania na zwolnieniu lekarskim, ubezpieczonej. Tłumaczenia, że wykonywana praca jest jednocześnie dla niej formą terapii, pomaga jej dojść do pełni formy, okazały się niewystarczające.

Kancelaria rozwija praktykę transakcyjną, nieruchomościową i okołogiełdową.

Obsługując ponad 100 podmiotów gospodarczych rozwija także praktykę korporacyjną.

Kancelaria Prawa Pracy, FATCA i Prawo Piłki Nożnej to kolejne dziedziny specjalizacji Kancelarii. Kancelaria i jej prawnicy rozwinęli szereg węższych, ścisłych specjalizacji prawniczych, opierając je na dotychczas zdobytym w tego typu sprawach doświadczeniu.

 Do góry