Zmiana w kodeksie - dozwolona niedziela

Ustawą z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy, weszła w życie zmiana Kodeksu pracy dotycząca pracy w niedziele i święta – rozszerzono katalog prac których wykonywanie w te dni jest dozwolone. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę lub święto przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy. Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazał potrzebę zwiększania konkurencyjności polskiego rynku pracy jako przyczynek do wprowadzenia wskazanych zmian, zmiany te bowiem odnoszą się w znacznej mierze do prac przy świadczeniu usług transgranicznych na rzecz zagranicznych podmiotów. Ustawodawca wskazał, że powstaje coraz częściej konieczność świadczenia pracy na rzecz zagranicznych podmiotów w dni, które tu na naszym polskim „podwórku” są wolne – konieczność rozwoju i stawania na wysokości zadania celem zwiększania liczby miejsc pracy uzasadnia więc powyższe zmiany prawne. Czas pokaże czy cel został osiągnięty. 

 Do góry