Kara za złą organizację czasu pracy

Tylko w przypadku złego zorganizowania czasu pracy przez pracodawcę i stałego wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, osoby zajmujące kierownicze stanowiska mogą dochodzić wypłacenia dodatku za pracę wykonywaną poza obowiązującą ich normą czasu pracy. Dotychczasową linię orzeczniczą podtrzymał Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 5 marca 2014 roku (II PK 135/13). Jeśli kierujący komórką organizacyjną źle zarządza pracą swoją i swoich podwładnych, nie może domagać się wypłacenia dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Co do zasady osobom na kierowniczych stanowiskach dodatek nie przysługuje, w wyjątkowych sytuacjach może on jednak zostać przyznany, jeśli okoliczności sprawy wskazują, że wypłacenie takiej rekompensaty będzie uzasadnione. 

Kancelaria rozwija praktykę transakcyjną, nieruchomościową i okołogiełdową.

Obsługując ponad 100 podmiotów gospodarczych rozwija także praktykę korporacyjną.

Kancelaria Prawa Pracy, FATCA i Prawo Piłki Nożnej to kolejne dziedziny specjalizacji Kancelarii. Kancelaria i jej prawnicy rozwinęli szereg węższych, ścisłych specjalizacji prawniczych, opierając je na dotychczas zdobytym w tego typu sprawach doświadczeniu.

 Do góry