Polski kodeks pracy nielegalny

Wydany dnia 13 marca 2014 roku (C-38/13) wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczący okresów wypowiedzenia umów o pracę zmieni polską rzeczywistość. Pytanie prejudycjalne zadane zostało przez Sąd Rejonowy w Białymstoku. Wedle orzeczenia Trybunału, sprzeczny z prawem wspólnotowym – z regulacją dotycząca zakazu dyskryminacji ze względu na rodzaj umowy o pracę – jest polski przepis, wedle którego okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi dwa tygodnie, w przypadku kiedy okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest dłuższy, nawet kilkakrotnie, a jednocześnie warunki obu umów oraz staż wykonywania pracy pracowników zatrudnionych na podstawie różnych umów, są porównywalne. W związku z powyższym wyrokiem, prowadzone już prace nad nowelizacją Kodeksu Pracy w zakresie okresu wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony, zostaną z pewnością zintensyfikowane.

 Do góry