Polski kodeks pracy nielegalny

Wydany dnia 13 marca 2014 roku (C-38/13) wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczący okresów wypowiedzenia umów o pracę zmieni polską rzeczywistość. Pytanie prejudycjalne zadane zostało przez Sąd Rejonowy w Białymstoku. Wedle orzeczenia Trybunału, sprzeczny z prawem wspólnotowym – z regulacją dotycząca zakazu dyskryminacji ze względu na rodzaj umowy o pracę – jest polski przepis, wedle którego okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi dwa tygodnie, w przypadku kiedy okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest dłuższy, nawet kilkakrotnie, a jednocześnie warunki obu umów oraz staż wykonywania pracy pracowników zatrudnionych na podstawie różnych umów, są porównywalne. W związku z powyższym wyrokiem, prowadzone już prace nad nowelizacją Kodeksu Pracy w zakresie okresu wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony, zostaną z pewnością zintensyfikowane.

Kancelaria rozwija praktykę transakcyjną, nieruchomościową i okołogiełdową.

Obsługując ponad 100 podmiotów gospodarczych rozwija także praktykę korporacyjną.

Kancelaria Prawa Pracy, FATCA i Prawo Piłki Nożnej to kolejne dziedziny specjalizacji Kancelarii. Kancelaria i jej prawnicy rozwinęli szereg węższych, ścisłych specjalizacji prawniczych, opierając je na dotychczas zdobytym w tego typu sprawach doświadczeniu.

 Do góry