Bez godzin nadliczbowych

Brak jest konieczności płacenia dodatku za godziny nadliczbowe wynikającego z przepisów Kodeksu pracy, w sytuacji kiedy pracownik zatrudniony na część etatu wykonuje dodatkową pracę poza ustalonym wymiarem, jednak wykonanie dodatkowych zleceń nie powoduje przekroczenia ośmiu godzin w ciągu dnia a sposób rozliczenia takich zajęć nie został uwzględniony w umowie o pracę.  Tak orzekł Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 roku (sygn. akt I PK 249/13). 

Kancelaria rozwija praktykę transakcyjną, nieruchomościową i okołogiełdową.

Obsługując ponad 100 podmiotów gospodarczych rozwija także praktykę korporacyjną.

Kancelaria Prawa Pracy, FATCA i Prawo Piłki Nożnej to kolejne dziedziny specjalizacji Kancelarii. Kancelaria i jej prawnicy rozwinęli szereg węższych, ścisłych specjalizacji prawniczych, opierając je na dotychczas zdobytym w tego typu sprawach doświadczeniu.

 Do góry