Bez godzin nadliczbowych

Brak jest konieczności płacenia dodatku za godziny nadliczbowe wynikającego z przepisów Kodeksu pracy, w sytuacji kiedy pracownik zatrudniony na część etatu wykonuje dodatkową pracę poza ustalonym wymiarem, jednak wykonanie dodatkowych zleceń nie powoduje przekroczenia ośmiu godzin w ciągu dnia a sposób rozliczenia takich zajęć nie został uwzględniony w umowie o pracę.  Tak orzekł Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 roku (sygn. akt I PK 249/13). 

 Do góry