Porządki w dniach wolnych

Majówka minęła niezwykle szybko, teraz czas na jej rozliczenie… Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie pracy, każde święto generujące dzień wolny od pracy, przypadające w dniu innym niż niedziela, powinno obniżać wymiar czasu pracy o 8 godzin. Tegoroczna majówka dostarczyła wzorowy przykład sytuacji opisanej przepisami prawa pracy – święto Konstytucji 3 Maja wypadło akurat w sobotę. Pamiętać jednak trzeba, że to pracodawca jest uprawniony do wyznaczenia dnia wolnego. Wielu pracodawców jako dzień wolny wyznaczyło piątek – 2 maja, kto jednak tego nie zrobił powinien się pośpieszyć, dzień wolny musi bowiem przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym. W sytuacji nieskorzystania z dnia wolnego pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
Wspomnieć należy, że taki stan prawny znajduje zastosowanie w praktyce po raz pierwszy, bowiem w 2012 roku Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 2 października (sygn. akt K 27/11) uznał za niezgodne z konstytucyjną zasadą równości przepisy różnicujące ilość dni wolnych od pracy. 2013 rok nie dostarczył takich świąt, zaś w roku 2014 aż dwukrotnie konieczne będzie wyznaczenia dodatkowego wolnego dnia, bowiem Wszystkich Świętych - 1 listopada, również przypada w sobotę.

 Do góry