67 i koniec

Nic już nie stoi na przeszkodzie temu aby każdy z nas pracował do 67. roku życia. Po wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepisy wprowadzający wyższy wiek emerytalny są zgodne z Konstytucją, zarówno kobiety jak i mężczyźni będą zobligowani do, odpowiednio,  7 i 2 lat dłuższej, niż to było dotychczas, pracy.
Największe emocje rozstrzygnięcie to wzbudza pośród polityków, sprawa w końcu jest bardzo medialna.
Kontrowersje związane z nowelizacją odzwierciedla fakt wyrażenia, aż przez sześciu sędziów Trybunału, zdania odrębnego do wyroku. Sędziowie podnosili między innymi, że przepisy zostały wprowadzone bez koniecznych konsultacji społecznych, złamana została zasada zaufania obywateli do państwa, czy też nowe regulacje objęły również pracowników, którzy objęci powinni być wcześniej obowiązującymi regulacjami, w poprzednim systemie.
Trybunał uznał jednak, że cel naprawy systemu ubezpieczeń społecznych jaki przyświecał ustawodawcy, usprawiedliwia w znacznym zakresie niedociągnięcia wprowadzonych zmian.

 Do góry