Matka bez macierzyńskiego

Umowa o macierzyństwo zastępcze, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie stanowi dla matki zamawiającej podstawy ubiegania się o przyznanie urlopu macierzyńskiego.
W sprawie będącej przedmiotem rozważań Trybunału, w której wyrok zapadł 18 marca 2014 roku (C-167/12), kobiecie która zawarła umowę o macierzyństwo zastępcze i w jej wyniku została matką, nie został udzielony przez pracodawcę płatny urlop należny kobiecie w sytuacji narodzin dziecka.
Kwestią problematyczną są uprawnienia matki zamawiającej, której dziecko przychodzi na świat dzięki surogatce, czy uprawnienia te są tożsame z tymi przysługującymi kobiecie, która była w ciąży i dziecko urodziła.
Punkt wyjścia rozważań w niniejszej sprawie stanowiły zapisy dyrektywy Rady 92/85/EWG. Dyrektywa przewiduje prawo do urlopu macierzyńskiego w okresie następującym bezpośrednio po ciąży i porodzie, stąd, jak stwierdził TSUE, uprawnienie takie nie może zostać przyznane matce zamawiającej.
Polski kodeks pracy w podobny sposób odnosi się do zaprezentowanej sytuacji, kobiecie której dziecko urodziło się dzięki umowie o macierzyństwo zastępcze, urlop macierzyński nie przysługuje. Istnieje jednak możliwość ubiegania się o urlop adopcyjny, którego warunki są takie same.
 

 Do góry