Praca cudzoziemca łatwiej dostępna

Z dniem 1 maja 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1650). Akt ten wprowadza nowe procedury w zakresie uzyskania zezwolenia na podjęcie pracy w Polsce przez obcokrajowców. W dotychczasowym stanie prawnym to pracodawca występował o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca, którego chciał zatrudnić. Po zmianach, cudzoziemiec zgodę na pobyt czasowy oraz na pracę otrzyma w zezwoleniu obejmującym oba te uprawnienia, w ramach jednej procedury. Wprowadzone zostały również dodatkowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy -  w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej okres takiego pobytu czasowego został wydłużony z 2 do 3 lat.

Wpływ na wprowadzenie nowelizacji oraz kształt obecnych przepisów miały w dużej mierze regulacje unijne w tym zakresie, a przede wszystkim konieczność implementacji dyrektyw 2009/50/WE oraz 2008/115/WE.

 Do góry