Reforma potrzebna jak mało która

Dofinansowanie dla zatrudniających osoby bezrobotne w wieku 50+, grant na telepracę, stworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, rozwijanie współpracy między urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej czy agencjami pracy, premie dla najskuteczniejszych w pomaganiu bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia pracowników urzędu pracy – nie, to nie byle hasła, a realne zmiany. Rozległa reforma urzędów pracy, ale nie tylko bo także instrumentów aktywizujących bezrobotnych w inny sposób, weszła w życie.

Zmianą najbardziej doniosłą w skutkach może być program profilowania pomocy dla bezrobotnych – każda osoba zgłaszająca się do urzędu pracy ma zostać przydzielona do jednego z trzech profili: aktywnych, którzy wymagają jedynie przedstawienia ofert pracy, wymagających wsparcia poprzez dopasowanie do nich instrumentów i usług jakie oferują urzędy pracy, oraz oddaleni od rynku pracy, tj. osoby które z własnego wyboru pracy nie szukają bądź pracują nielegalnie. Każdej osobie zgłaszającej się do urzędu (bezrobotnemu, ale także pracodawcy szukającemu pracowników)  ma zostać przydzielony stały doradca, to na pewno ułatwi i, miejmy nadzieję, przyśpieszy proces szukania zatrudnienia czy pracowników. Indywidualne podejście do petenta ma być rozwiązaniem dotychczasowych problemów.

Zmiany obejmą nie tylko bezrobotnych ale także pracodawców-przedsiębiorców, będą oni mogli bowiem uzyskać pożyczkę w wysokości nawet do 70 tys. złotych na start biznesu, czy w kwocie do 20 tys. złotych na utworzenie nowego stanowiska pracy.

Odpowiedzią na głosy rozżalenia i krytyki podnoszone w trwającej od dawna debacie publicznej są przepisy dotyczące pakietu dla szukających pracy młodych osób. Obecna, nowa definicja osoby młodej obejmie wszystkich do 30. roku życia, zwiększono w ten sposób grupę osób objętych pomocą. Co więcej, urzędy szybciej, bo w ciągu 4 miesięcy (dotychczas było to pół roku) będą musiały przedstawić osobie młodej ofertę, konkretną propozycję pomocy. Zatrudniający osobę młodą zwolnieni zostaną z konieczności opłacania składek na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, uzyskają także możliwość refundacji składki na ubezpieczenie społeczne czy nawet dofinansowania wynagrodzenia takiej osoby.

 Do góry