Walka z dyskryminacją

Polski sąd walczy z dyskryminacją. Zapadł wyrok, pierwszy taki oparty o nowe przepisy antydyskryminacyjne, w którym sąd orzekł, że zwolnienie z pracy którego przyczyną był uczestnictwo pracownika w Marszu Równości oraz jego orientacja seksulana jest nieuprawnioną dyskryminacją.

Dyskryminowany, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia w charakterze pracownika ochrony, uczestniczył w organizowanym w Krakowie Marszu Równości. Fakt uczestnictwa został zauważony przez pracodawcę, co skutkowało w pierwszej kolejności otrzymaniem przez pracownika wiadomości sms, w którym poinformowano go, że „od dziś już nie pracuje w firmie”, następnie zaś podczas rozmowy telefonicznej, że jego pracodawca „pedałów nie zatrudnia”. Finałem było postępowanie sądowe, w którym zwolniony pracownik domagał się odszkodowania i zadośćuczynienia, by finalnie  uzyskać jedynie odszkodowanie bez zadośćuczynienia, do którego przyznania konieczne było przesłuchanie pokrzywdzonego, który jednak nie zgodził się na nie.

Jako że strony łączyła umowa cywilnoprawna, sprawa ta kodeksowego stosunku pracy nie dotyczyła, jednak zapadłe orzeczenie może mieć doniosłe skutki w relacjach pracodawca-pracownik. Sąd wskazał, że w sprawie tej miała miejsce dyskryminacja bezpośrednia przez asocjację, kiedy to pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem jedynie na podstawie przynależności pracownika do mniejszości seksualnej.

 Do góry