Ochrona roszczeń pracowników również przy wtórnym postępowaniu upadłościowym

    •  Aleksandra Sypniewska
  • Komentarze

W ostatnim czasie zmianie uległy przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku, która weszła w życie z końcem lipca 2014 roku, dodano dodatkową przesłankę niewypłacalności pracodawcy, tj. wydanie przez sąd upadłościowy postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy polskiego.

Obecnie zatem, pracownicy, po wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, mają możliwość uzyskania wypłaty świadczeń obejmujących w szczególności zaległe pensje i odprawy, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dotychczas w podobnej sytuacji byli pozbawieni tego rodzaju roszczeń, gdyż art. 3 ust. 1 ustawy w brzmieniu do 26 lipca 2014 roku wiązał powstanie niewypłacalności pracodawcy z wydaniem określonego postanowienia na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, a wśród nich na próżno było szukać postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, czyli nie było ono przesłanką niewypłacalności pracodawcy.  

Wprowadzone rozwiązanie z pewnością należy ocenić pozytywnie, jako uzupełniające niewątpliwą lukę w prawie.

 Do góry