Zmiany w delegowaniu do Niemiec

W 2015 roku zajdą znaczące zmiany w przepisach prawa niemieckiego, które wpłyną na warunki pracy delegowanych pracowników oraz na działania polskich przedsiębiorców, którzy świadczą swoje usługi w Niemczech. Przede wszystkim płaca minimalna zostanie podwyższona do stawki 8,5 euro za godzinę, ta jednolita dla wszystkich branż stawka obowiązywać będzie na terenie całego kraju, niezależnie więc od tego gdzie polski przedsiębiorca deleguje swoich pracowników, będzie musiał zapewnić wynagrodzenie godzinowe na poziomie co najmniej równym tej kwocie. W dalszej kolejności wprowadzone zostaną regulacje dotyczące zatrudnienia pracowników tymczasowych, ograniczona zaś zostanie możliwość zawierania umów o dzieło. Od 2015 roku w niemieckim prawie obowiązywać będą także nowe regulacje dotyczące modelu dokumentacji pracowniczej – pracowników etatowych, zleceniobiorców oraz pracowników tymczasowych.  

 

 

 

Kancelaria rozwija praktykę transakcyjną, nieruchomościową i okołogiełdową.

Obsługując ponad 100 podmiotów gospodarczych rozwija także praktykę korporacyjną.

Kancelaria Prawa Pracy, FATCA i Prawo Piłki Nożnej to kolejne dziedziny specjalizacji Kancelarii. Kancelaria i jej prawnicy rozwinęli szereg węższych, ścisłych specjalizacji prawniczych, opierając je na dotychczas zdobytym w tego typu sprawach doświadczeniu.

 Do góry