Praca nauczycieli

Nauczycieli obecnie jest za dużo, rodzi to problem nie tylko dla nich w związku z zagrożeniem bezrobociem, ale także dla sądów. Zwalniani nauczycieli odwołuje się często do sądu pracy. Sąd Najwyższy w swoim wczorajszym wyroku wyraźnie rozróżnił dwie drogi jakie obrać może zwolniony nauczyciel, po pierwsze złożenie pozwu o przywrócenie do pracy a po drugie złożenie wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Sprawa która zajął się Sąd dotyczyła nauczycielki zwolnionej na skutek reorganizacji szkoły, oprócz złożenia pozwu do sądu pracy domagając się przywrócenie na stanowisko, kobieta jednocześnie wystosowała wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. Sąd Najwyższy wskazał, że złożenie przez nauczyciela wniosku o przeniesienie w stan nieczynny powoduje, że wniesiony do sądu pozew w tej samej sprawie staje się bezskuteczny.

 

 

 

 Do góry