Nowe minimalne

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2014 roku minimalna płaca za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosić będzie od 1 stycznia 2015 roku 1750 złotych. Minimalne wynagrodzenie podwyższone zostało w stosunku do obowiązującego w 2014 roku o 70 złotych. Tym samym Rada Ministrów wywiązała się ze swojego obowiązku ustalenia do dnia 15 września kwoty minimalnej płacy na rok następny. O konsekwencjach jakie niesienie za sobą wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia już pisaliśmy:

http://prawopracy.tomczak.pl/aktualnosci/2014/01/02/wzrost-minimalnego-wynagrodzenia-wzrost-kosztow-zatrudnienia/

Co istotne, dla pracownika realny wzrost płacy w roku 2015 wyniesie niecałe 50 złotych, pracodawca jednak w związku z taką zmianą będzie musiał ponieść dodatkowe koszty w wysokości nawet do 1 tysiąca złotych.

 

 

 

 

 Do góry