Skierowanie do innej pracy a wypowiedzenie umowy

    •  Dominika Latawiec-Chara
  • Komentarze

W swoim wyroku z dnia 18 września 2014 roku (sygnatura akt sprawy III PK 138/13) Sąd Najwyższy rozgraniczył instytucję powierzenia obowiązków, w zgodzie z dyspozycją art. 42 ustęp 4 Kodeksu pracy, od wypowiedzenia umowy, kwalifikując powierzenie obowiązków jako polecenie służbowe. Tymczasowa degradacja w formie przeniesienia na inne, niższe stanowisko służbowe, nie rodzi po stronie pracownika uprawnienia do odszkodowania jako że takie polecenie służbowe nie może być traktowane jako wypowiedzenie umowy o pracę.

Sąd Najwyższy konstruując takie stanowisko wskazał jednocześnie, że pracownik zdegradowany na skutek czasowej zmiany stanowiska pracy na niższe, domagać może się od pracodawcy zadośćuczynienia za naruszenie jego godności.  
Przełomu wskazany wyrok niewątpliwie nie stanowi, jednak wyraźne scharakteryzowanie instytucji czasowego skierowania do innej pracy i rozróżnienie jej od wypowiedzenia warunków pracy warte jest odnotowania.

 Do góry