Przeciwko wymuszaniu zasiłków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmian jest kilka, jednak za bardzo istotną należy uznać tę dotyczącą zasad obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz innych grup osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana.

Zgodnie z projektem ustawy w takim przypadku podstawę wymiaru zasiłku ma stanowić suma przeciętnej najniższej podstawy wymiaru składek oraz 1/12 kwoty zadeklarowanej przewyższających tę podstawę za pełne miesiące ubezpieczenia. Tę zmianę łagodzi nieco możliwość uwzględnienia okresu ubezpieczenia z poprzedniego tytułu ubezpieczenia, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu trwała krócej niż 30 dni, jednak liczba pełnych miesięcy ubezpieczenia uwzględnionych z poprzedniego i aktualnego tytułu ubezpieczenia nie może przekraczać 12.

Tym samym projekt ustawy jest wymierzony przeciwko, jak to określono w jego uzasadnieniu, nadużyciom polegającym na opłacaniu przez krótki (1-2 miesięczny) czas składki z wysoką podstawą wymiaru, po którym następuje długi okres pobierania zasiłku w wysokości adekwatnej do podstawy wymiaru składki.

Michał Tomczak

Zajmuje się zarządzaniem projektami prawniczymi, transakcjami, w tym zwłaszcza nieruchomościowymi; specjalizuje się także w prawie sportowym, w ochronie danych osobowych i w innych specjalistycznych dziedzinach prawa korporacyjnego.

Czytaj dalej...

 Do góry