Placówki handlowe

Placówki handlowe, które zatrudniają pracowników tymczasowych a także osoby do ochrony mienia, nie mogą wymagać od swoich pracowników świadczenia pracy w święto. 1 stycznia - Nowy Rok oraz nadchodzące Święto Trzech Króli przypadające w dniu 6 stycznia, będą więc zarówno dla pracowników ochrony jak i dla osób świadczących prace tymczasową dniem wolnym. Zgodnie z art. 151 (9) § 1 Kodeksu pracy dniami wolnymi są święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Nowy Rok jak i Święto Trzech Króli są takimi dniami. Tym samym mimo świadczenia pracy na czas określony lub umowy na czas wykonywania określonej pracy zawartych z agencją zatrudnienia nie zaś z pracodawcą użytkownikiem a także mimo powierzenia obowiązków ochrony mienia, osoby takie zwolnione są z obowiązku świadczenia pracy w te dni.

 Do góry