Zaległość musi być ciągła

Odpowiednia wysokość pensji oraz jej terminowa wypłata to dwie najważniejsze cechy prawidłowej wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Prawidłowa wypłata wynagrodzenia to zarazem jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Powstaje pytanie co ma zrobić pracownik w sytuacji, gdy otrzymał niepełną wypłatę lub po terminie? Czy jednorazowe naruszenie tego obowiązku przez pracodawcę jest wystarczające by pracownik mógł na tej podstawie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy? Czy jeśli taka sytuacja będzie się powtarzać przez kolejne miesiące to czy pracownikowi nie minie termin na złożenie powyższego oświadczenia?

Odpowiedź na te pytania w komentarzu Bartosz Tomanka dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 7 lipca 2015 roku (dodatek: "Dobra Firma")

Zaległość musi być ciągła

Do pobrania

Kancelaria rozwija praktykę transakcyjną, nieruchomościową i okołogiełdową.

Obsługując ponad 100 podmiotów gospodarczych rozwija także praktykę korporacyjną.

Kancelaria Prawa Pracy, FATCA i Prawo Piłki Nożnej to kolejne dziedziny specjalizacji Kancelarii. Kancelaria i jej prawnicy rozwinęli szereg węższych, ścisłych specjalizacji prawniczych, opierając je na dotychczas zdobytym w tego typu sprawach doświadczeniu.

 Do góry