Cienka linia między etatem a zleceniem

Tym, co pozwala scharakteryzować stosunek pracy i odróżnić go od tego powstałego na podstawie umowy cywilnoprawnej, jest podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy.

Poza wydawaniem wiążących poleceń składa się na to wyznaczanie przez pracodawcę czasu i miejsca wykonywania pracy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 roku (II PK 153/14).

Więcej na ten temat w komentarzu dr Joanny Ostojskiej dla "Rzeczpospolitej" z dnia 16 lipca 2015 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Cienka linia między etatem a zleceniem

Do pobrania

Kancelaria rozwija praktykę transakcyjną, nieruchomościową i okołogiełdową.

Obsługując ponad 100 podmiotów gospodarczych rozwija także praktykę korporacyjną.

Kancelaria Prawa Pracy, FATCA i Prawo Piłki Nożnej to kolejne dziedziny specjalizacji Kancelarii. Kancelaria i jej prawnicy rozwinęli szereg węższych, ścisłych specjalizacji prawniczych, opierając je na dotychczas zdobytym w tego typu sprawach doświadczeniu.

 Do góry