Cienka linia między etatem a zleceniem

Tym, co pozwala scharakteryzować stosunek pracy i odróżnić go od tego powstałego na podstawie umowy cywilnoprawnej, jest podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy.

Poza wydawaniem wiążących poleceń składa się na to wyznaczanie przez pracodawcę czasu i miejsca wykonywania pracy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 roku (II PK 153/14).

Więcej na ten temat w komentarzu dr Joanny Ostojskiej dla "Rzeczpospolitej" z dnia 16 lipca 2015 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Do pobrania

 Do góry