Pozorna kasacja posady nie usprawiedliwi zwolnienia

Sąd ma prawo badać, jakie były rzeczywiste przyczyny zwolnienia pracownika, w szczególności oceniać, czy pod pozorem likwidacji jego stanowiska nie kryła się inna motywacja pracodawcy.

Więcej na ten temat w artykule Michała Tomczaka w "Rzeczpospolitej" z dnia 16 lipca 2015 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Do pobrania

Michał Tomczak

Zajmuje się zarządzaniem projektami prawniczymi, transakcjami, w tym zwłaszcza nieruchomościowymi; specjalizuje się także w prawie sportowym, w ochronie danych osobowych i w innych specjalistycznych dziedzinach prawa korporacyjnego.

Czytaj dalej...

 Do góry