Pozorna kasacja posady nie usprawiedliwi zwolnienia

Sąd ma prawo badać, jakie były rzeczywiste przyczyny zwolnienia pracownika, w szczególności oceniać, czy pod pozorem likwidacji jego stanowiska nie kryła się inna motywacja pracodawcy.

Więcej na ten temat w artykule Michała Tomczaka w "Rzeczpospolitej" z dnia 16 lipca 2015 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Pozorna kasacja posady nie usprawiedliwi zwolnienia

Do pobrania

Michał Tomczak

Zajmuje się zarządzaniem projektami prawniczymi, transakcjami, w tym zwłaszcza nieruchomościowymi; specjalizuje się także w prawie sportowym, w ochronie danych osobowych i w innych specjalistycznych dziedzinach prawa korporacyjnego.

Czytaj dalej...

Kancelaria rozwija praktykę transakcyjną, nieruchomościową i okołogiełdową.

Obsługując ponad 100 podmiotów gospodarczych rozwija także praktykę korporacyjną.

Kancelaria Prawa Pracy, FATCA i Prawo Piłki Nożnej to kolejne dziedziny specjalizacji Kancelarii. Kancelaria i jej prawnicy rozwinęli szereg węższych, ścisłych specjalizacji prawniczych, opierając je na dotychczas zdobytym w tego typu sprawach doświadczeniu.

 Do góry