Sądy zawieszają postępowania, bo ZUS nie ma prezesa

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

Powołują się przy tym na przepisy, które nie pozwalaja orzekać, gdy w organie jednostki organizacyjnej są braki. Czy zatem decyzje ubezpieczeniowe mogą być w ogóle wydawane? Na to pytanie odpowiada Katarzyna Kamińska "Dziennik Gazeta Prawna" 06 sierpnia 2015 roku.

Sądy zawieszają postępowania, bo ZUS nie ma prezesa

Do pobrania

Kancelaria rozwija praktykę transakcyjną, nieruchomościową i okołogiełdową.

Obsługując ponad 100 podmiotów gospodarczych rozwija także praktykę korporacyjną.

Kancelaria Prawa Pracy, FATCA i Prawo Piłki Nożnej to kolejne dziedziny specjalizacji Kancelarii. Kancelaria i jej prawnicy rozwinęli szereg węższych, ścisłych specjalizacji prawniczych, opierając je na dotychczas zdobytym w tego typu sprawach doświadczeniu.

 Do góry