Wysoki macierzyński na starcie biznesu

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

Wyrok SN z 21 kwietnia 2015 r. (I UK 326/14), korzystny dla osób prowadzących działalność gospodarczą, może być pomocny dla toczących się postępowań, w których ZUS kierował się podobną argumentacją. Nie jest to natomiast jedyny sposób obrony ZUS przed roszczeniami ubezpieczonych.

Bardzo często organ uznaje bowiem, że działalność gospodarcza lub praca wykonywana przez ubezpieczonego ma pozorny charakter, a celem jest wyłudzenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, co skutkuje odmową objęcia go ubezpieczeniem społecznym. Wówczas stanowisko ubezpieczonego musi zmierzać do wykazania, że praca lub działalność gospodarcza były faktycznie wykonywane.

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla dziennika "Rzeczpospolita" (dodatek: Dobra Firma) z dnia 7 sierpnia 2015 roku.

Do pobrania

 Do góry