Delegowanie będzie tańsze

Komentarz Marty Derewicz dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 19 listopada 2015 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Trybunał Konstytucyjny uznał, że część przepisu, na który powoływał się ZUS żądając płacenia składek za pracowników oddelegowanych za granicę naliczonych od kwoty wyższej niż ich zarobki, musi odejść do lamusa.

28 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok o sygn. SK 9/14, w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją części przepisu § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania[...]

Kiedy zoz przestaje być zoz-em?

Zgodnie z art. 251 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 167, dalej jako „Ustawa”) uprawnienia zakładowej organizacji związkowej (dalej jako „zoz”) przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami, pracownikami najemnymi lub funkcjonariuszami określonymi w art.2 ust.6 Ustawy. Dla małych organizacji związkowych, których liczba członków oscyluje w okolicach dziesięciu niezwykle ważne jest, czy w przypadku zmniejszenia ich liczby poniżej tej granicy, utracą swoje uprawnienia z dnia na dzień,[...]

Czas przejazdu pracownika mobilnego do klienta jest czasem pracy, nawet gdy podróż zaczyna z domu

    •  Dominika Latawiec-Chara
  • Komentarze

Kometarz Dominiki Latawiec - Chary dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 12 listopada 2015 roku (dodatek: Ubezpieczenia i Świadczenia).

Dotyczy to jednak tylko tych, którzy nie mają stałego lub zwykłego miejsca pracy. Tak twierdzą zgodnie Trybunał Sprawiedliwości UE i Sąd Najwyższy.

Każdy pracodawca dąży do rozwoju swojej firmy, co zazwyczaj jest związane z poszerzaniem terenu geograficznego, na którym prowadzi działalność. Powiększanie obszaru, na którym świadczone są usługi, skutkuje natomiast koniecznością zwiększenia mobilności pracowników. To zaś rodzi pytanie[...]

Składki za wykładowców: uczelnie znów nie wiedzą, na czym stoją

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

Katarzyna Kamińska w roli eksperta dla „Dziennika Gazeta Prawna” z dnia 12 listopada 2015 roku (dodatek: Ubezpieczenia i Świadczenia).

Sąd Najwyższy 8 października 2015 r. wydał wyrok (sygn. akt I UK 450/14), w którym uznał, że od umów o dzieło zawieranych z wykładowcami o przeprowadzenie cyklu wykładów należy opłacać składki do ZUS. Nie znamy jeszcze uzasadnienie orzeczenia, można się jednak domyślić, że SN uznał taki kontrakt za umowę – zlecenie, a nie umowę o dzieło.[...]

Alkohol w firmie bez dyscyplinarki

Komentarz Diany Kanarek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 10 listopada 2015 (dodatek: Dobra Firma).

Picie alkoholu w miejscu pracy to ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych skutkujące zazwyczaj natychmiastowym rozwiązaniem angażu na podstawie art. 52 § 1 kodeksu pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z 24 września 2015 r. (I PK 120/15) rozważał, czy podstawą dyscyplinarnego zwolnienia może być także spożycie napojów alkoholowych w zakładzie po godzinach pracy podczas okolicznościowego spotkania załogi.[...]

Pozorna konsultacja może się okazać wiążąca

Komentarz Diany Kanarek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 5 listopada 2015 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Jeśli pracodawca podnosi brak uprawnień organizacji związkowej po tym, jak wcześniej je uznawał, mając świadomość ich braku, sąd może uznać uzgodnienia ze związkiem za obowiązujące.  

Zgodnie z art. 25[1] ustawy o związkach zawodowych z 23 maja 1991 r. (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 167, dalej: ustawa) uprawnienia zakładowej organizacji związkowej (dalej: zoz) przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami, pracownikami najemnymi[...]

 Do góry