70-proc. podatek: wyjaśnienia resortu nie do zaakceptowania

Komentarz Diany Kanarek dla Dziennika Gazety Prawnej z 21 stycznia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), który przewiduje, że podatek dochodowy w stawce 70 proc. pobiera się od części dochodów z tytułu odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji (w spółkach komunalnych i Skarbu Państwa). Dziennik Gazeta Prawna zapytał Ministerstwo Finansów, czy to oznacza, że omawiany przepis znajdzie w praktyce zastosowanie tylko w przypadku zakazu konkurencji związanego ze stosunkiem pracy. Czy regulacja ta dotyczy również umów o świadczenie usługi?

Odpowiedź rzecznika prasowego Ministra Finansów

Z treści art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że norma ta obejmuje odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji związanych ze stosunkiem pracy. Regulacja ta dotyczy również umów cywilnoprawnych, w których są zawarte przepisy o zakazie konkurencji.

Zdaniem eksperta

Sprzeczne z potocznym znaczeniem przepisu prawa

Z wypowiedzi rzecznika prasowego ministra finansów wynika, że umowy cywilnoprawne (np. o świadczenie usług) zawierają przepisy prawne. Można mieć wątpliwości, czy taka interpretacja znajdzie uznanie w potencjalnym postępowaniu sądowo-administracyjnym, w ramach którego decyzja podatkowa oparta na tej interpretacji przepisu zostałaby podważona. Jest ona bowiem sprzeczna zarówno z definicją pojęcia przepisu prawa ukształtowaną w doktrynie, jak i jego potocznym znaczeniem przyjętym w słownikach języka polskiego, zgodnie z którymi przepisem prawa jest wyodrębniona część aktu normatywnego. Jako, że nie może być wątpliwości , iż umowa cywilnoprawna nie jest aktem normatywnym, twierdzenie, że może zawierać przepisy o zakazie konkurencji, wydaje się trudne do obronienia.

Tym samym może to zostać wykorzystane do obejścia podatku od umów o zakazie konkurencji przewidzianych w umowach cywilnoprawnych. Oczywiście jest możliwe, że zostaną one uznane za podlegające temu podatkowi ze względu na wykładnię celowościową na podstawie  dalszej części art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy, która wskazuje na opodatkowanie odszkodowania przekraczającego wynagrodzenie za ostatnich sześć miesięcy z tytułu umowy o świadczenie usług. Jednak nieprecyzyjność tego przepisu może wywołać trudności i rozbieżności interpretacyjne.

Precyzyjne sformułowanie zakresu zastosowania ustawy ułatwiłoby właściwą realizacje jej celu,  czyli walki z patologiami związanymi z odprawami i odszkodowaniami członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

 Do góry