70-proc. podatek: wyjaśnienia resortu nie do zaakceptowania

Komentarz Diany Kanarek dla Dziennika Gazety Prawnej z 21 stycznia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), który przewiduje, że podatek dochodowy w stawce 70 proc. pobiera się od części dochodów z tytułu odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji (w spółkach komunalnych i Skarbu Państwa). Dziennik Gazeta Prawna zapytał Ministerstwo Finansów, czy to oznacza, że omawiany przepis znajdzie w praktyce[...]

 Do góry