Dla kierowcy przynajmniej tyle, ile w budżetówce

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 28 kwietnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Nawet jeśli przewoźnik zapewnia kierowcy wyższą dietę za podróż, 
nie zwalnia go to z zapłaty ryczałtu za nocleg w wysokości odpowiadającej przepisom dla pracowników państwowych.

W ostatnich miesiącach obiektem szczególnej troski Sądu Najwyższego stał się czas pracy kierowców. Rzecz o tyle ciekawa, że przecież to dziedzina regulowana przez Unię Europejską, a w związku z tym będąca przedmiotem odrębnej ustawy o czasie pracy kierowców. Istnieje kilka płaszczyzn[...]

Quo vadis, ustawodawco: czy zrównując zleceniobiorców z pracownikami, chcemy zalegali zować quasi-etat...

    •  Dominika Latawiec-Chara
  • Komentarze

Komentarz Dominiki Latawiec – Chara dla „Dziennika Gazeta Prawna” z dnia 14 kwietnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

Objęcie płacą minimalną, prawo do zakładania związków zawodowych, szczelniejsze oskładkowanie kontraktów – to tylko przykładowe zmiany dotyczące zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które już weszły lub niedługo wejdą w życie. Powodują one, że powoli zacierają się różnice między zatrudnieniem na umowę o pracę i cywilnoprawną. Jakie będą skutki tych zmian? Zdaniem części ekspertów może to wyeliminować kontrakty cywilnoprawne, a[...]

Firma farmaceutyczna nie może żądać zaświadczeń lekarskich, by przeciwdziałać kradzieży leków

Artykuł Kornelii Kozieł w „Dzienniku Gazeta Prawna” z dnia 14 kwietnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

W zakładzie farmaceutycznym wykryto, że zniknęło około 2 kilogramów morfiny, która stanowiła substancję czynną używaną do produkcji leków psychotropowych. Zarząd polecił pracownikom ochrony, aby natychmiast przeszukali szafki pracowników. W wyniku rewizji nie znaleziono, co prawda, poszukiwanej substancji czynnej, ale odkryto, że pracownicy produkcji przechowują w szafkach znaczne ilości leków, w większości produkowanych przez zatrudniającą ich firmę. Wobec[...]

Świadczenie pracy zostaje priorytetem

    •  Michał Szymankiewicz
  • Komentarze

Artykuł Michała Szymankiewicza w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 14 kwietnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Do zwolnienia pracownika z obowiązków w okresie wypowiedzenia, które uregulowała ostatnia nowelizacja kodeksu pracy, wciąż należy podchodzić ostrożnie. Wątpliwe jest bowiem, czy jest to zmiana na korzyść podwładnego.

22 lutego 2016 r. weszła w życie szeroko komentowana nowelizacja kodeksu pracy (DzU z 2015 r., poz. 1220). Poza licznymi zmianami dotyczącymi możliwości zawierania terminowych umów o pracę uregulowała ona również powszechną dotychczas praktykę[...]

Charakter pracy zawęzi wybór podstawy zatrudnienia

Artykuł Diany Kanarek w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 7 kwietnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Praca na budowie jest skooperowana i wymusza podporządkowanie kierującemu. Nie może być podzielona na etapy, które można by przypisać do wykonania w ramach zlecenia. Tym samym budowlańcy co do zasady pozostają w stosunku pracy.

Starając się obniżyć koszty pracy, przedsiębiorcy coraz częściej, zamiast zatrudniać pracowników, wymagają od szukających pracy, by założyli działalność gospodarczą, 
a następnie zawierają z nimi umowy-zlecenia. Taka praktyka jest zwykle[...]

Notatki służbowe – praktyka częsta, ale nielegalna

Artykuł Dominiki Latawiec-Chara i Kornelii Kozioł w „Dzienniku Gazeta Prawna” z dnia 7 kwietnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

Pracodawcy sporządzają je, aby w przyszłości mieć haka na pracownika. Prawne podstawy takiego działania są jednak wątpliwe. Może ono zostać uznane za obejście przepisów o karach porządkowych.

Wielu pracodawców dokumentuje zachowania swoich pracowników w formie tzw. notatek służbowych. Praktyka ta ma na celu archiwizowanie zwłaszcza negatywnych przykładów postępowań pracowników, aby w przyszłości – w razie potrzeby – móc powołać[...]

 Do góry