Kierownik dostanie pieniądze za godziny nadliczbowe

Komentarz Michała Tomczaka dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 19 maja 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Sąd Najwyższy w wyroku z 11 lutego 2016 r. (II PK 337/14), odpowiadając na pytanie, co oznacza zarządzanie wyodrębnioną komórką organizacyjną uznał, że samo nazwanie przez pracodawcę stanowiska kierowniczym, bez faktycznego przypisania do niego odpowiednich kompetencji, narusza przepisy.

Jakie zasady

Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny w dni powszechne. Przez pracowników zarządzających w imieniu[...]

Działaczy obroni przebicie zasłony korporacyjnej

Komentarz Diany Kanarek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 12 maja 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Pracodawcy działający w ramach grup kapitałowych czasem szukają sposobów, by wykorzystać ich struktury do obejścia przepisów prawa pracy. W celu ochrony pracowników Sąd Najwyższy w niektórych sytuacjach stosuje konstrukcję tzw.  „przebicia zasłony korporacyjnej”. Na czym polega ta konstrukcja?  W jaki sposób można ją wykorzystać, by ochronić działaczy związkowych likwidowanej spółki?[...]

Kilka dni nieusprawiedliwionej nieobecności poprowadzi do zwolnienia

Komentarz Moniki Niemeczek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 12 maja 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Jeżeli pracownik planuje długotrwałą nieobecność w pracy - szef z wyprzedzeniem musi się o tym dowiedzieć.

Pracownik, który nie stawi się do pracy, musi zawiadomić pracodawcę w sposób przewidziany w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm.; dalej: rozporządzenie).[...]

Pracodawca i podwładni korzystający z Facebooka nie zawsze mają sprzeczne interesy

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 5 maja 2016 roku (dfodatek: Ubezpieczenia i Świadczenia).

Facebook jest jednym z najpopularnych serwisów odwiedzanych przez pracowników w trakcie cyberlackingu [cyberlenistwo – odwiedzanie w trakcie pracy stron internetowych niezwiązanych z pracą lub załatwianie w tym czasie swoich prywatnych spraw przez Internet]. Pytanie o to, czy pracownik może z niego korzystać w trakcie pracy, nie jest jedynym istotnym z punktu widzenia pracodawcy. Jest to bowiem portal społecznościowy, na którym użytkownicy udostępniają[...]

 Do góry