Związki zawodowe powinny powrócić do swojej roli

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita"  z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Związki zawodowe występowały w Polsce w najróżniejszych rolach, przy czym najrzadziej ze wszystkiego były związkami zawodowymi. W Polsce Ludowej były tzw. pasem transmisyjnym. Dzisiaj to określenie wydaje się obraźliwe czy wręcz obrzydliwe, ale wtedy głosiła je bez żenady doktryna. Potem stały się zarzewiem i oparciem rewolucji, zgodnie z teorią Jacka Kuronia, że rewolucję w krajach dyktatury proletariatu może zrobić tylko proletariat. Później przyszedł kapitalizm i związki, jak każdy[...]

Bez kary za grzechy

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 23 czerwca 2016 roku.

Wszystko wskazuje na to, że (w większości przypadków) nawet rażąco wadliwe rozwiązanie umowy o pracę nie spowoduje dla pracodawcy większych przykrości. Zwłaszcza w przypadku rozwiązania dyscyplinarnego pracodawca w najgorszym razie zapłaci co najwyżej tyle, ile by zapłacił za okres wypowiedzenia.

Przepisy regulujące odszkodowanie powinny w końcu przejść od funkcji wyłącznie kompensacyjnej, do roli odstraszającej i edukującej.[...]

Do zwolnienia nie wystarczy bezprawność zachowania

Komentarz Moniki Niemeczek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 16 czerwca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Jeżeli pracownik jest podejrzany o popełnienie oczywistego przestępstwa czego skutkiem jest zwolnienie, pracodawca musi ustalić, jakie były rzeczywiste zamiary popełnienia przewinienia i jakie to było przewinienie.

Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, gdy ciężko naruszy on podstawowe obowiązki pracownicze lub popełni w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest[...]

Premia przyznana tylko w części

Komentarz Diany Kanarek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 16 czerwca 2016 (dodatek: Praca i ZUS).

Przy rozwiązywaniu umów o pracę za porozumieniem bezpieczniej dla stron będzie rekompensować wcześniejsze rozstanie umówionym odszkodowaniem niż prawem do pełnej premii rocznej.

Do takiego wniosku skłania wyrok Sądu Najwyższego z 15 marca 2016 r. (II PK 20/15). SN rozważał w nim zakres postanowienia porozumienia rozwiązującego umowę o pracę, na mocy którego odchodzący w trakcie roku pracownik miał otrzymać pełną premie roczną.[...]

Urlop wypoczynkowy jako okres wykonywania pracy?

    •  Dominika Latawiec-Chara
  • Komentarze

Komentarz Dominiki Latawiec-Chara dla "Dziennika Gazety Prawnej" z dnia 16 czerwca 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Prawo pracownika do odpoczynku jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Jego przyznanie uzasadnione jest koniecznością zapewnienia wypoczynku i regeneracji sił. Pomimo że w Polsce prawo do urlopu wypoczynkowego zostało przyznane pracownikom już w okresie międzywojennym do dnia dzisiejszego niektóre jego „aspekty” są rozbieżnie oceniane. Przykładem takiej wątpliwości jest między innymi zagadnienie, czy w przypadkach, w których przepisy prawne odwołują[...]

Ucieczka z zarządu nie uwolni od długu w ZUS

Artykuł Katarzyny Kamińskiej w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 16 czerwca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Pozorna rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu to tylko nieudana próba uniknięcia odpowiedzialności za składkowe zadłużenia.

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości składkowe uzależniona jest od zaistnienia kilku przesłanek. Określa je art. 116 Ordynacji podatkowej, który na podstawie art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest odpowiednio stosowany do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.[...]

 Do góry