Internet i mail jak woda i powietrze

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 28 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Prawo pracy rozwija się w dwóch kierunkach i oba są trudne do przyswojenia. Część systemu zmierza w stronę bardzo ścisłej regulacji, harmonizacji i detalicznego określenia wszystkiego. Tak jest np. z czasem pracy, delegowaniem, pracą tymczasową. Drugi kierunek jest wprost przeciwny – w wielu dziedzinach prawo pracy z premedytacją odmawia przyjęcia wiążących regulacji, licząc się z ryzykiem, że takich ustaleń po prostu nie da się wprowadzić. Do tych miękko regulowanych[...]

Lepiej nie sumować pensji i zasiłków

Komentarz Moniki Niemeczek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 28 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Sąd Najwyższy w uchwale z lutego br. uznał, że ZUS pobierał zawyżone składki zdrowotne za miesiące, w których pracownicy chorowali. Ten proceder trwał od 17 lat, kiedy weszła w życie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Chodzi o uchwałę z 2 lutego 2016 r. (III UZP 18/15). Dotyczyła ona kwestii obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.[...]

Wybór ustawodawcy: ochrona czy dyskryminacja

Opracowanie Diany Kanarek, Karoliny Lang i Moniki Niemeczek dla "Dziennika Gazety Prawnej" z dnia 22 lipca 2016 roku.

Nowelizacja kodeksu pracy kończy z funkcjonującym od dawna w polskim prawie zakazem pracy kobiet na części stanowisk i jednocześnie modyfikuje wykaz prac wzbronionych ciężarnym i karmiącym piersią.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 lipca pod poz. 1053. W związku z tym, że jej [...]

Bezdyskusyjne prawo do oceny pracownika

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 21 lipca 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Kodeks pracy nie mówi szczegółowo o tym, jak jej dokonać. Ma być po prostu obiektywnie i sprawiedliwie. Granice jej przeprowadzania ukształtowała już jednak praktyka.

Chociaż w kodeksie pracy brak jest przepisu, który wprost przyznawałby pracodawcy prawo do oceny pracownika, to uprawnienie to nie może budzić wątpliwości. Jest ona bowiem nieodłącznym elementem zatrudnienia, a dokonuje się jej nie tylko w jego trakcie, ale także już na etapie procesu rekrutacji.[...]

Inicjatywa i aktywność seniora docenione

Komentarz Diany Kanarek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 15 lipca 2016 roku (dodatek: Dobra Firma).

  • Tracący pracę na finiszu kariery dostaną świadczenie przedemerytalne, gdy przez sześć miesięcy będą zarejestrowani jako bezrobotni.
  • Przepisy nie wymagają bezpośredniego związku czasowego między rozwiązaniem stosunku pracy a bezrobociem.
  • Sąd Najwyższy sprzeciwił się interpretacji ZUS zachęcającej starszych ludzi do zawodowej bierności.

Nie ma wątpliwości, że osobom starszym często trudno znaleźć nową pracę, szczególnie jeżeli są w wieku, w którym po zatrudnieniu[...]

Roszczenia za nadgodziny

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 14 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Polacy pracują jak szaleni. Można odnieść wrażenie, że pierwszy raz w historii uwierzyli w sens ciężkiej pracy. I to w dodatku tu, w Polsce. Nadliczbowy czas pracy staje się więc największym zasobem roszczeń w prawie pracy.

W bardzo wielu zawodach zatrudnieni nie rozliczają nadgodzin bez względu na to, w jakim systemie czasu pracy wykonują swoje obowiązki. Pracodawcy zwykle narzucają pewien standard rozliczania czasu pracy przy założeniu, że szef niezadowolony z wyników[...]

 Do góry