Kłamliwa prawda nie tylko związków zawodowych

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 29 wrzesnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

System prawa można tworzyć przy założeniu, że ludzie są uczciwi lub takim, że ludzie oszukują. Na ogół mamy do czynienia z pewną proporcją obu tych założeń, która opiera się na społecznych przeświadczeniach ustawodawcy każdego kraju. Nawiasem mówiąc, taki system, który w ogóle nie chroni się przed nieuczciwością jego użytkowników, zazwyczaj nie tyle przejawia naiwność, co wyraża przeświadczenie, że w sprawie oszukiwania nic się nie da zrobić i żadna[...]

Korespondencyjne rozwiązanie umowy o pracę – kiedy skuteczne?

Komentarz Moniki Niemeczek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 29 września 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Korespondencyjne rozwiązanie umowy o pracę jest skuteczne, gdy dwukrotnie awizowano przesyłkę poleconą. Dzięki temu istnieje domniemanie, że pracownik mógł zapoznać się z treścią pisma.

Rozwiązanie angażu jest też dopuszczalne za pośrednictwem poczty. Skutki korespondencyjnego zwolnienia powstaną wraz z doręczeniem pisma pracownikowi. Co się jednak dzieje, gdy etatowiec nie odbierze przesyłki z decyzją pracodawcy, bo jest poza domem?[...]

Środek transportu precyzyjnie wskazuje pracodawca

Czy rolą pracodawcy jest wyznaczenie jak najmniej uciążliwego środka transportu, czy ma on prawo kierować się wyłącznie ograniczeniem kosztów?

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia MPiPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z 29 stycznia 2013 r. (dalej: rozporządzenie) środek transportu do odbycia podróży krajowej lub zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. [...]

Wina i kara prezesa

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 22 września 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Dawno temu, po wprowadzeniu Prawa upadłościowego i naprawczego w 2003 roku, bezpośrednio po wejściu w życiu nowej ustawy złożyłem wniosek o ogłoszenie upadłości spółki należącej będące franczyzą dużej międzynarodowej sieci handlowej. Sprawę jako sędzia komisarz prowadził obecny klasyk prawa upadłościowego, autor komentarzy jeden ze współtwórców obecnych zmian w prawie upadłościowym i prawie restrukturyzacyjnym.[...]

Kiedy można zwolnić związkowca

Komentarz Moniki Niemeczek i Karoliny Lang dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 22 wrzesnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Związki zawodowe rzadko godzą się na pozbawienie aktywisty pracy. Obrone jego etatu traktują jako moralny obowiązek. Sądy jednak swobodnie oceniają fakty i bywają przeciwne powrotowi do firmy związkowca.

Ustawodawca przyznaje związkowcom ochronę szczególną, aby uchronić ich przed utratą pracy bądź pogorszeniem jej warunków ze względu na pełnioną przez nich funkcję. Przyznana działaczom związkowym ochrona przed zwolnieniem ma więc służyć swobodnemu[...]

Będą problemy z reprezentatywnością organizacji związkowych i zwolnieniem zatrudnionych

2 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęło nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest rozszerzenie prawa koalicji na osoby świadczące pracę na innych podstawach niż stosunek pracy (m.in. na zleceniobiorców i samozatrudnionych). Stanowi on modyfikację projektu z 22 marca 2016 r. i wprowadza zmiany mające uwzględniać opinie partnerów społecznych, którzy zwracali uwagę na niedoskonałości pierwotnych propozycji. Kierunek tych zmian należy ocenić pozytywnie, jednak ciągle pewne[...]

 Do góry