Majestat formy pisemnej

Felieton Michała Tomczaka dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 20 października 2016 roku.

Od dawna wiadomo, widać gołym okiem, że prawo nieudolnie ściga zmiany, które następują w tak zwanym życiu. Nie wiem, może tak było zawsze, może inaczej nie może być, co najwyżej szybkość zmian potęguje to wrażenie nienadążania prawa za rzeczywistością.

Najbardziej klasyczny przykład który mi przychodzi do głowy to taki, że według moich elementarnych wyobrażeń prawnych z czasów nauki prawa autorskiego taki You Tube narusza wszelkie możliwe prawa autorskie. Okazało się[...]

Umowa o pracę i potwierdzenie jej zawarcia

Komentarz Pawła Drabika dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 18 października 2016 roku (dodatek: Dobra Firma).

Jakie elementy powinno zawierać potwierdzenie zawarcia umowy wręczane nowozatrudnionej osobie przed dopuszczeniem jej do pracy? Co oznacza "warunki pracy"?

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, to – zgodnie z art. 29 § 2 kodeksu pracy – pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez podwładnego pracy potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju i warunków. Na podstawie tego przepisu można jednoznacznie[...]

Zakazy na wyrywki, czyli lepiej już było. W II RP

Komentarz Diany Kanarek, Moniki Niemeczek i Pawła Drabika dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 14 października 2016 roku.

W świetle powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, nepotyzm jest zjawiskiem co do zasady prawnie dopuszczalnym, co nie zmienia faktu, że też bardzo szkodliwym -- szczególnie jeśli chodzi o instytucje państwowe.

Niejednokrotnie podczas rekrutacji odrzucane są kandydatury osób kompetentnych i doświadczonych, zaś zatrudniane są osoby tylko z tego powodu, że mogą wykazać się znajomościami lub przynależnością do rodziny osób piastujących stanowiska państwowe[...]

Aksjologiczny problem zakazu konkurencji

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 13 października 2016 roku.

Mam nieodparte wrażenie, graniczące z pewnością, że problematyka ochrony konkurencji i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest u nas dostatecznie doceniona. I to niekoniecznie w działalności instytucji prawnych, ale przede wszystkim w naszym powszechnym myśleniu.

Z konkurencją jest tak, że wchodzi ona często w drażliwy obszar stosunków pracowniczych, a w tym – w jeszcze bardziej drażliwy obszar stosunków, w których pracodawca zdaje się mieć nadmierną (cokolwiek by to znaczyło)[...]

Kiedy ZUS sprawdzi czy dziecko choruje

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 7 października 2016 roku.

Z zasiłku opiekuńczego można korzystać wtedy gdy mamy chore dziecko do lat 14. Wystarczy wówczas uzyskac zwolnienie lekarskie w celu opieki nad dzieckiem, a świadczenie można pobierać nawet do 60 dni w roku - nie zawsze jednak odbywa się to w pełni etycznie.[...]

Kiedy pracodawca dowie się o podstawach dyscyplinarki

Komentarz Diany Kanarek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 6 października 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy u pracowników samorządowych upoważniony jest marszałek województwa, a nie zarząd województwa jako organ. To on ma miesiąc na decyzję o rozstaniu.

Zgodnie z art. 52 kodeksu pracy pracodawca ma tylko miesiąc na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) od momentu uzyskania wiadomości o uzasadniającej to okoliczności.[...]

 Do góry