Pakiet Morawieckiego. Nie wszystko korzystne dla firm

Opracowanie Diany Kanarek, Klaudii Brzezińskiej i Pawła Drabika dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 30 grudnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Od 1 stycznia 2017 r. czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy. Dotyczy ona terminów zaskarżania zwolnienia z pracy, wydawania świadectw pracy czy tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. Zmodyfikowane zostaną też przepisy o funduszu socjalnym.

16 grudnia 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu i przyjęciu poprawek Senatu, ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego[...]

Magiczne pozostawanie do dyspozycji pracodawcy

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 15 grudnia 2016 (dodatek Praca i ZUS).

W systemie prawa czasem bywa tak, że orzecznictwo kluczy wokół pewnego tematu, który nie został przesądzony pozytywnym przepisem ustawy. Orzecznictwo kluczy w taki sposób, jakby nie chciało udzielić ostatecznej odpowiedzi w miejsce ustawodawcy, który tej odpowiedzi udzielić powinien. Tak jest w przypadku czasu pracy. Kodeks pracy posługuje się tu magicznym pojęciem „pozostawania do dyspozycji pracodawcy” – jako tego czasu, który jest czasem pracy.[...]

Nie można zadeklarować wstecz preferencyjnej podstawy składek

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 9 grudnia 2016 roku (dodatek: Dobra Firma).

Czy wybór preferencyjnej podstawy składek trzeba jakoś szczególnie zgłosić w ZUS, czy wystarczy dokonywać wpłat w niższej wysokości?

Preferencyjne składki ZUS to przywilej, z którego mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie prowadziły takiej działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy oraz jeśli w ramach tej działalności nie wykonują pracy na rzecz swojego byłego pracodawcy. Przywilej ten jest zatem skierowany[...]

Powszechne domniemanie kłamstwa

Niebezpieczną cechą pewnego wieku – na szczęście ogólnie znaną i dzięki temu zdemaskowaną – jest przypisywanie dawniejszym czasom lepszych właściwości w stosunku do czasów obecnych. Taka idealizacja otwiera się słowem „kiedyś to”, co dla pewnego wieku jego słowem tyleż charakterystycznym, co takim, którego raczej należy się wystrzegać. Będę uważać, choć czasem trudno.

Mam dojmujące wrażenie, że w polskich sądach prawda przeżywa ciężki kryzys. Znów, zastrzegę, wcale nie jestem pewien, czy „kiedyś” było dużo lepiej, ale faktem jest, że dzisiaj[...]

Prawo pracy na dwóch biegunach

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 1 grudnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Chociaż byłem w Stanach Zjednoczonych parę razy, to moja wiedza o tym kraju wynika głównie z filmów. Filmy amerykańskie są zresztą na świecie tak powszechnym źródłem informacji, że sądzę, iż wiedza większości Amerykanów na temat ich kraju także wynika z filmów.

Więc ta wiedza może być fałszywa, ale wynika z niej, że w USA pracowników zwalnia się z dnia na dzień, bez żadnych wypowiedzeń. Tak w każdym razie jest w korporacyjnym biznesie tzw. białych kołnierzyków,[...]

 Do góry