Konstruktywna opinia czy oczernianie

Artykuł Klaudii Kwoki w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 31 sierpnia 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Anonimowa forma krytyki pracodawcy nie może przesądzać o rażącym przekroczeniu jej granic i naruszeniu podstawowego obowiązku pracowniczego w postaci dbania o dobre imię pracodawcy oraz zasady współżycia społecznego.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 marca 2017 r. (sygn. akt II PK 18/16). W omawianej sprawie powódka podrzuciła w biurowcu spółki anonimowy, krytyczny list, w zaklejonej kopercie, adresowany do prezesa zarządu pracodawcy. Autorka listu została zidentyfikowana[...]

Przyzwoitość jako norma ogólna

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 25 sierpnia 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Przeczytałem na tutejszych łamach interesujące podsumowanie orzecznictwa na temat – czy należy dyscyplinarnie zwolnić pracownika, który w okresie zwolnienia przychodzi do pracy.  Ale nie do jakiejś innej pracy – tylko do swojej pracy.

Rozważania sądów, a zwłaszcza Sądu Najwyższego na taki temat zawsze przyjmuję ze zrozumieniem, bo prawo pracy jest adresowane do wszystkich bardziej, niż jakiekolwiek inne prawo, toteż zachodzi potrzeba zajmowania się nawet takimi sprawami,[...]

Członkowie zarządu – między skalą a linią

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 3 sierpnia 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

To, że jakiś stan prawny utrzymuje się przez wiele lat oraz to, że do niego przywykliśmy, nie oznacza wcale, że ten stan jest w porządku. Przeciwnie, czasem jest tak, że pewien zgoła bezsensowny stan prawny uważamy za uzasadniony tylko z tej przyczyny, że długo się utrzymuje. Taką sytuację można nazwać stanem samospełniającego się bezsensu.

Z punktu widzenia biznesu, jego rozwoju i efektywności członkowie zarządu nie są zwykłymi pracownikami. Członkowie zarządu[...]

 Do góry