Rezydencja, a nie reprezentacja

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 18 stycznia 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Istnieje kilka typów związków zawodowych w firmach. Główny podział dotyczy związków starych i nowych.

Stare to te, które pochodzą z epoki przedprywatyzacyjnej. Oczywiście dotyczy to także firm państwowych, w których żadnej prywatyzacji nie było. Pojęcie „związku przedprywatyzacyjnego” jest skrótowym opisem pewnej formacji mentalnej, a nie konkretyzacją opartą na chwili, w której związek powstał.[...]

 Do góry