Warto walczyć o świadczenie do końca

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 14 czerwca (dodatek: Kadry i Płace).

Nie mam na ten temat żadnych statystyk. Ciekaw jestem, czy ma je Sąd Najwyższy. Otóż chodzi o wyroki uwzględniające kasację, czyli prowadzące do uchylenia wyroku drugiej instancji, gdzie – moim zdaniem – przeważają takie sprawy, w których sąd okręgowy wydał wyrok reformatoryjny w stosunku do wyroku sądu rejonowego. Innymi słowy, uważam, że Sąd Najwyższy stosunkowo często zgadza się w swoich rozstrzygnięciach z wyrokami sądu rejonowego.[...]

 Do góry