Przyczyna wypowiedzenia na potrzeby sądu

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 9 sierpnia 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Jak wiadomo, w kapitalizmie obowiązuje domniemana, choć nigdzie nie zapisana, zasada, że pracodawca ma prawo doboru pracowników wedle swojego uznania. Nawet jeśli ktoś uważa inaczej i przywoła różnego rodzaje „ale", to ta zasada jest fundamentem kapitalizmu. Uważając inaczej, należy się zastanowić, jakiego systemu gospodarczego sobie życzymy. Nie można domagać się od przedsiębiorcy, aby płacił podatki, zatrudniał ludzi i tak naprawdę utrzymywał[...]

Ochrona godności pracowniczej narzędziem ułomnym

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 2 sierpnia 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Nie może ulegać żadnej wątpliwości, że prawo pracy się usubtelnia. Nie jest to prawniczy termin, a może w ogóle to nie jest żaden termin, tylko mój własny neologizm. Mam natomiast przeświadczenie, że ten neologizm najlepiej oddaje ogólny proces zmian zachodzących w prawie pracy w okresie ostatnich 30 lat. Znaczna część przepisów, które w tym czasie pojawiły się w kodeksie pracy, wiąże się ściśle z rosnącą wrażliwością na[...]

 Do góry