Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Szef przeczyta osobiste wyznania

Komentarz Kornelii Kozioł dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 12 lutego 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W uzasadnionych przypadkach przełożony może przeglądać prywatną korespondencję pracownika wysyłaną podczas godzin pracy za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy poczty elektronicznej.

To wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 12 stycznia 2016 r. (61496/08).

 O co chodziło

 Sprawę rozpatrzono w wyniku wniesienia 15 grudnia 2008 r. przez Bogdana Barbulescu, obywatela Rumunii, skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka[...]

Kancelaria rozwija praktykę transakcyjną, nieruchomościową i okołogiełdową.

Obsługując ponad 100 podmiotów gospodarczych rozwija także praktykę korporacyjną.

Kancelaria Prawa Pracy, FATCA i Prawo Piłki Nożnej to kolejne dziedziny specjalizacji Kancelarii. Kancelaria i jej prawnicy rozwinęli szereg węższych, ścisłych specjalizacji prawniczych, opierając je na dotychczas zdobytym w tego typu sprawach doświadczeniu.

 Do góry