Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Szef przeczyta osobiste wyznania

Komentarz Kornelii Kozioł dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 12 lutego 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W uzasadnionych przypadkach przełożony może przeglądać prywatną korespondencję pracownika wysyłaną podczas godzin pracy za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy poczty elektronicznej.

To wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 12 stycznia 2016 r. (61496/08).

 O co chodziło

 Sprawę rozpatrzono w wyniku wniesienia 15 grudnia 2008 r. przez Bogdana Barbulescu, obywatela Rumunii, skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka[...]

 Do góry