Inne tematy

Prawo nie może być pretekstem do zbierania haków na pracownika

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 12 października 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Nasz system prawny teoretycznie opiera się na jednoznacznych przepisach zawartych w kodeksach i innych ustawach, co oznacza, że zasady ogólne mają tylko uzupełniające znaczenie. Zaś zasada, żeby mogła być stosowana, też musi być zapisana w kodeksie jako przepis. Tym samym w pewnym sensie nie jest zasadą, czyli ogólną regułą funkcjonowania systemu, lecz tylko jeszcze jednym z przepisów, co najwyżej, w praktyce, o szerszym zakresie regulacji.[...]

Decyzję o ukaraniu powinno poprzedzać wiele formalności

Rozmowa z Klaudią Kwoką w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 19 września 2017 roku (dodatek: dobra Firma).

W jaki sposób pracodawca może ukarać pracownika?

Sankcją za naruszenie obowiązków pracowniczych jest kara upomnienia lub nagany. Przy ciężkim przewinieniu można też nałożyć na podwładnego karę pieniężną. Katalog kar jest zamknięty i pracodawcy nie wolno go rozszerzyć, np. w regulaminie pracy i dyscyplinować etatowca, podając informację o zastosowaniu kary do publicznej wiadomości.[...]

Szkoda, nie-szkoda i prawo pracy

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 17 listopada 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Komentarze do kodeksu pracy w charakterystyczny sposób różnią się od komentarzy do kodeksu cywilnego. Te ostatnie, w ramach omawiania poszczególnych przepisów, najpierw zawierają rozległe rozważania teoretyczne na temat ich stosowania, podczas gdy w komentarzach do kodeksu pracy część teoretyczna zajmuje dosłownie parę linijek po których następuje długa lista omawianych orzeczeń sądowych. Prawo pracy jest nadzwyczaj kazuistyczne, ponieważ brakuje mu teorii. Tu oczywiście[...]

W sądach ważniejsza semantyka czy sprawiedliwość?

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 3 listopada 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Jakiś czas temu uczestniczyłem w pewnej publicznej dyskusji na temat stosowania prawa z udziałem Tomasza Wardyńskiego, który powiedział, że w największym problemem polskich sądów jest dominacja semantycznej wykładni prawa, co jego zdaniem (interpretuję) oznacza, że orzecznictwo jest po prostu niedobre.

Gdyby te słowa wypowiedział jakiś znękany adwokat frustrat, który przegrał kolejną sprawę, ba, gdybym ten pogląd wypowiedział ja sam, to miałbym obawę, czy nie[...]

Majestat formy pisemnej

Felieton Michała Tomczaka dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 20 października 2016 roku.

Od dawna wiadomo, widać gołym okiem, że prawo nieudolnie ściga zmiany, które następują w tak zwanym życiu. Nie wiem, może tak było zawsze, może inaczej nie może być, co najwyżej szybkość zmian potęguje to wrażenie nienadążania prawa za rzeczywistością.

Najbardziej klasyczny przykład który mi przychodzi do głowy to taki, że według moich elementarnych wyobrażeń prawnych z czasów nauki prawa autorskiego taki You Tube narusza wszelkie możliwe prawa autorskie. Okazało się[...]

Zakazy na wyrywki, czyli lepiej już było. W II RP

Komentarz Diany Kanarek, Moniki Niemeczek i Pawła Drabika dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 14 października 2016 roku.

W świetle powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, nepotyzm jest zjawiskiem co do zasady prawnie dopuszczalnym, co nie zmienia faktu, że też bardzo szkodliwym -- szczególnie jeśli chodzi o instytucje państwowe.

Niejednokrotnie podczas rekrutacji odrzucane są kandydatury osób kompetentnych i doświadczonych, zaś zatrudniane są osoby tylko z tego powodu, że mogą wykazać się znajomościami lub przynależnością do rodziny osób piastujących stanowiska państwowe[...]

 Do góry