Jednostki medyczne

Dyżur dopełnił nominał godzin pracy lekarzy

Komentarz dr Joanny Ostojskiej dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 26 marca 2015 roku (dodatek Praca i ZUS).

Za godziny dyżuru, które dopełniają tygodniowy wymiar czasu pracy lekarza, należy mu wypłacić wyłącznie dodatek za pracę w nadgodzinach.

Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 6 listopada 2014 r. (I PZP 2/14). Zapadła ona w związku z budzącym wątpliwości zagadnieniem prawnym skierowanym przez zwykły skład SN przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wniesionej przez lekarza przeciwko jednemu z uniwersyteckich szpitali klinicznych.[...]

Prawo pracy w szpitalach: odejście od łóżek jako ciężkie naruszenie obowiązków

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, w którym zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Obowiązek ten wynika pośrednio z ogólnej regulacji art. 68 ust. 1 Konstytucji, który zapewnia każdemu prawo do ochrony zdrowia, jego wyrazem są również normy deontologiczne ujęte w kodeksie etyki lekarskiej („dobro pacjenta[...]

 Do góry