Kontrakty menedżerskie

Z powodu braku trzeciej drogi

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 5 października 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Mam wrażenie, że niektóre podstawowe rozwiązania w prawie pracy są niedobre i w dodatku kompletnie zaniedbane. Nie mówię o jakichkolwiek zagadnieniach, ale tych podstawowych. Co więcej, zaniedbane są w sposób, powiedziałbym, systemowy. To znaczy – nikt się nimi nie przejmuje, choć wszyscy wiedzą, że są bardzo ważne.

O kontrakcie menedżerskim napisano sporo książek i doktoratów. Niemniej jednak mam głębokie przekonanie, że jest to rozwiązanie praktyki prawnej,[...]

Nieważny agnaż prezesa

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Całkiem sporo wyrafinowanych konstrukcji buduje się w prawie pracy wokół łącznego traktowania funkcji członka zarządu i zawartej przez niego umowy o pracę. Liczba konfiguracji jest niemal nieograniczona. Teoretycznie można te dwa stosunki prawne traktować zupełnie odrębnie. Można np. zastanawiać się nad tym, czy odwołanie z funkcji członka zarządu stanowi wystarczającą przesłankę rozwiązania umowy o pracę.[...]

Menedżer doradcą w spółce: możliwe, ale ryzykowne

Dominika Latawiec-Chara w roli eksperta w "Dzienniku Gazeta Prawna" 2 lipca 2015 roku.

Nie milkną echa uchwały Sadu Najwyższego z 17 czerwca 2015 roku. (sygn. akt III UZP 2/15). Przypomnijmy, że z nowo ustaloną zasadą prawną menedżerowie, w tym wypadku członkowie zarządu spółki akcyjnej, podlegają ubezpieczeniom społecznym bezpośrednio z tytułu umów o świadczenie usług zarzadczych, a nie prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której takie umowy ze spółka zawierali. Sama uchwała nie odpowiada na wiele pytań, które pojawiają się w odniesieniu[...]

Akcje fantomowe dla menedżerów

Największą zaletą programu motywacyjnego w postaci opcji na akcje spółki – z perspektywy menedżera – jest to, że podatek dochodowy z tytułu objęcia (nabycia) akcji wynosi 19%. Jest to znaczna korzyść w porównaniu z podatkiem dochodowym wynikającym z umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, który zwykle wynosi 32%.

Natomiast niekoniecznie zaletą takiego sposobu jest procedura emisji nowych akcji, które mają zostać przekazane kadrze zarządzającej. Problem ten może rozwiązać ustanowienie przez spółkę innego instrumentu pochodnego w postaci warunkowego prawa (określanego[...]

Kontrakt menadżerski jako podstawa składek

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 listopada 2014 roku (sygn. akt I UK 126/14) uznał, że kontrakt menedżerski stanowi samodzielny tytuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym, chociażby kontrakt ów został zawarty w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez członka zarządu.

Wyżej wymienione orzeczenie zostało wydane na gruncie następującego stanu faktycznego: w dniu 15 lutego 2010 roku menedżer został powołany do zarządu spółki. W dniu 28 grudnia 2011 roku pomiędzy spółką a menedżerem został zawarty kontrakt menedżerski, zaś  z dniem 1 stycznia 2012 roku[...]

Kontrakt a działalność

Fakt powołania do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej tworzy pomiędzy powołaną osobą a spółką tzw. stosunek korporacyjny. Zazwyczaj, następstwem tego stosunku korporacyjnego jest zawarcie z powołaną do zarządu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług zarządczych, czyli tzw. kontraktu menedżerskiego. W przypadku, w którym strony decydują się na model współpracy w oparciu o kontrakt menedżerski często nowopowołany członek zarządu decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, by następnie w jej ramach[...]

 Do góry