Ochrona prywatności pracownika

Internet i mail jak woda i powietrze

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 28 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Prawo pracy rozwija się w dwóch kierunkach i oba są trudne do przyswojenia. Część systemu zmierza w stronę bardzo ścisłej regulacji, harmonizacji i detalicznego określenia wszystkiego. Tak jest np. z czasem pracy, delegowaniem, pracą tymczasową. Drugi kierunek jest wprost przeciwny – w wielu dziedzinach prawo pracy z premedytacją odmawia przyjęcia wiążących regulacji, licząc się z ryzykiem, że takich ustaleń po prostu nie da się wprowadzić. Do tych miękko regulowanych[...]

Pracodawca i podwładni korzystający z Facebooka nie zawsze mają sprzeczne interesy

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 5 maja 2016 roku (dfodatek: Ubezpieczenia i Świadczenia).

Facebook jest jednym z najpopularnych serwisów odwiedzanych przez pracowników w trakcie cyberlackingu [cyberlenistwo – odwiedzanie w trakcie pracy stron internetowych niezwiązanych z pracą lub załatwianie w tym czasie swoich prywatnych spraw przez Internet]. Pytanie o to, czy pracownik może z niego korzystać w trakcie pracy, nie jest jedynym istotnym z punktu widzenia pracodawcy. Jest to bowiem portal społecznościowy, na którym użytkownicy udostępniają[...]

Firma farmaceutyczna nie może żądać zaświadczeń lekarskich, by przeciwdziałać kradzieży leków

    •  Monika Skwierczynska
  • Komentarze

Artykuł Kornelii Kozieł w „Dzienniku Gazeta Prawna” z dnia 14 kwietnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

W zakładzie farmaceutycznym wykryto, że zniknęło około 2 kilogramów morfiny, która stanowiła substancję czynną używaną do produkcji leków psychotropowych. Zarząd polecił pracownikom ochrony, aby natychmiast przeszukali szafki pracowników. W wyniku rewizji nie znaleziono, co prawda, poszukiwanej substancji czynnej, ale odkryto, że pracownicy produkcji przechowują w szafkach znaczne ilości leków, w większości produkowanych przez zatrudniającą ich firmę. Wobec[...]

Tajemnica korespondencji ważniejsza niż decyzje zarządu

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla „Dziennika Gazeta Prawna” z dnia 17 marca 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

Firma Y jest spółką adwokacką. Ze względu na charakter działalności każdego dnia przychodzi do niej dużo listów poleconych adresowanych zazwyczaj do konkretnych pracowników. Zgodnie z wytycznymi zarządu po odbiorze poczty pracownice sekretariatu powinny niezwłocznie dostarczyć listy adresatom - bez otwierania, chyba że dana osoba jest nieobecna. Jako że zwłoka w odpowiedzi na ważny list mogłaby wywrzeć bardzo negatywne skutki, zarząd polecił sekretarkom,[...]

Szef przeczyta osobiste wyznania

Komentarz Kornelii Kozioł dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 12 lutego 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W uzasadnionych przypadkach przełożony może przeglądać prywatną korespondencję pracownika wysyłaną podczas godzin pracy za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy poczty elektronicznej.

To wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 12 stycznia 2016 r. (61496/08).

 O co chodziło

 Sprawę rozpatrzono w wyniku wniesienia 15 grudnia 2008 r. przez Bogdana Barbulescu, obywatela Rumunii, skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka[...]

Mobbing nie wzbogaci szybko poszkodowanego

Komentarz adw. Michała Tomczaka dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 19 marca 2015 roku (dodatek Praca i ZUS).

Trudny dowód

Medialny rozgłos wokół znanego dziennikarza telewizyjnego nie służy zrozumieniu problematyki mobbingu. Nieodmiennie zjawisko to kojarzy się z presją przełożonego na pracownicę skłanianą do obcowania seksualnego. Molestowanie seksualne Kodeks pracy definiuje w art. 183A § 6, choć definicja ta, należąca do pakietu związanego z równym traktowaniem w zatrudnieniu, niekoniecznie odpowiada powszechnemu rozumieniu tego pojęcia.  Działanie polegające na[...]

 Do góry