Pracownicy tymczasowi

Zimne telefony a wolność pracy

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 25 maja 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Jedną z najsławniejszych, nie waham się powiedzieć, w historii prawa pracy spraw była sprawa porozumienia z 2010 r. zawartego między firmami z branży szeroko rozumianego IT w sprawie tzw. cold calls. Pod tym pojęciem cały właściwie świat, w tym także my, rozumie metodę rekrutacji polegającą na kontaktowaniu się z namierzonymi kandydatami, którzy w przeciwnym razie nie zgłosiliby się do procesu rekrutacyjnego organizowanego przez firmę, która chciałaby ich zatrudnić.[...]

Równość dla tymczasowego, czyli donos do inspekcji pracy

Zasada równego traktowania pracowników tymczasowych jak pracowników zatrudnionych o tego samego pracodawcy na stałe stanowi jedno z głównych – o ile nie główne – założeń ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Mówi o tym w ust. 1 art. 15 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zgodnie z którym pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia  (podkreślenie autora) niż pracownicy zatrudnieni przez tego[...]

Dwie agencje

Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych z 9 lipca 2003 roku jest bardzo porządną legislacją. Nie tylko czy też – nie przede wszystkim dlatego, że jest krótka, choć to też jest niewątpliwa zaleta.

Największym atutem ustawy jest – w sensie ściśle merytorycznym – to, że niczego nie udaje. Bardzo mało w niej owej świętości świeckiej, którą przesycone bywają legislacje z zakresu prawa pracy. Mam tu na myśli przepisy ochronne, które mają bronić pracownika przed nim samym, przed jego wyborami, nawet, jeżeli wybory te są wymuszone pragmatycznymi koniecznościami.[...]

 Do góry