Programy motywacyjne

Akcje fantomowe dla menedżerów

Największą zaletą programu motywacyjnego w postaci opcji na akcje spółki – z perspektywy menedżera – jest to, że podatek dochodowy z tytułu objęcia (nabycia) akcji wynosi 19%. Jest to znaczna korzyść w porównaniu z podatkiem dochodowym wynikającym z umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, który zwykle wynosi 32%.

Natomiast niekoniecznie zaletą takiego sposobu jest procedura emisji nowych akcji, które mają zostać przekazane kadrze zarządzającej. Problem ten może rozwiązać ustanowienie przez spółkę innego instrumentu pochodnego w postaci warunkowego prawa (określanego[...]

Program motywacyjny - problemy podatkowe

W podatkach nie ma prostych sytuacji.

Pracownicy otrzymujący akcje w ramach programu motywacyjnego słusznie traktują je jako nadzwyczajny bonus, coś w rodzaju promesy przyszłego dochodu i oczywiście nigdzie na świecie nie ma takiego zwyczaju, by z tytułu otrzymania tych akcji pracownicy płacili jakiekolwiek kwoty.

Prawo podatkowe (ustawa PIT) zdecydowanie zamierzała wyjść na przeciw tego rodzaju przekonaniu, formułując art. 24 ust. 11, zgodnie z którym dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie[...]

Kancelaria rozwija praktykę transakcyjną, nieruchomościową i okołogiełdową.

Obsługując ponad 100 podmiotów gospodarczych rozwija także praktykę korporacyjną.

Kancelaria Prawa Pracy, FATCA i Prawo Piłki Nożnej to kolejne dziedziny specjalizacji Kancelarii. Kancelaria i jej prawnicy rozwinęli szereg węższych, ścisłych specjalizacji prawniczych, opierając je na dotychczas zdobytym w tego typu sprawach doświadczeniu.

 Do góry