Przejście zakładu pracy

Działaczy obroni przebicie zasłony korporacyjnej

Komentarz Diany Kanarek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 12 maja 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Pracodawcy działający w ramach grup kapitałowych czasem szukają sposobów, by wykorzystać ich struktury do obejścia przepisów prawa pracy. W celu ochrony pracowników Sąd Najwyższy w niektórych sytuacjach stosuje konstrukcję tzw.  „przebicia zasłony korporacyjnej”. Na czym polega ta konstrukcja?  W jaki sposób można ją wykorzystać, by ochronić działaczy związkowych likwidowanej spółki?[...]

Outsourcing załogi to nie trik podatkowo-kosztowy

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 24 marca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Sądy nie akceptują pozornego przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, gdy nie towarzyszy temu stałe podporządkowanie zatrudnionych, a cała operacja służy tylko zaoszczędzeniu na składkach społecznych.

Artykuł 231 kodeksu pracy jest - jak na stosunki prawa pracy - przepisem niemal magicznym. Wprowadzony do kodeksu w 1989 r. w przededniu zasadniczych przemian gospodarczych kształt zbliżony do obecnego uzyskał w 1996 r. To regulacja szczególna m.in. dlatego, że tak[...]

Outsourcing czasem oznacza transfer

Komntarz dr Joanny Ostojskiej dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 18 czerwca 2015 roku (dodatek "Praca i ZUS").

Samo przeniesienie zadań to za mało, aby stwierdzić zachowanie tożsamości przedsiębiorstwa. Ich realizacja ma opierać się na czynniku ludzkim lub na substancji majątkowej.

Często zakłady przenoszą część własnych zadań na firmy zewnętrzne. Dotyczyć to może np. sprzątania czy dostarczania wyżywienia. Dysponując własną infrastrukturą, firmy te niejednokrotnie angażują do własnej działalności pracowników swoich kontrahentów. Innym razem, mając własny[...]

Zbiorowe prawo pracy, a przejście zakładu

W różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w górnictwie, pracownicy stosunkowo często korzystają z przywilejów w postaci bardzo korzystnych zapisów w układach zbiorowych pracy czy tzw. pakietach socjalnych. Czasem jednak dochodzi do sprzedaży poszczególnych zakładów pracy lub ich części na rzecz innego podmiotu niż dotychczasowy pracodawca. Jak pokazuje praktyka, zwykle warunki pracy u nowego pracodawcy nie są równie korzystne. Czy w takim przypadku pracodawca przejmujący jest uprawniony do natychmiastowego zastosowania „swoich” przepisów czy zmuszony jest do[...]

Przejęcie pracowników bez klauzuli konkurencji

W wydanym w dniu 11 lutego 2015 roku wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca, który przejmuje zakład pracy nie jest związany zawartymi wcześniej umowami o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku zatrudnienia (sygn. akt I PK 123/14). Uzasadnienie orzeczenia nie zostało jeszcze opublikowane.

Zagadnienie rozpoznawane przez Sąd Najwyższy sprowadza się do pytania, czy w przypadku przejścia zakładu pracy (art. 231 kodeksu pracy) wraz z przejmowanym pracownikiem na nowego pracodawcę „przechodzi” zawarta z tym pracownikiem umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,[...]

 Do góry